Strona główna / BESKIDY - JAN PAWEŁ II / JAN PAWEŁ II KALENDARIUM / TERMINY KOŚCIELNE LITERATURA
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
WYBRANE TERMINY KOŚCIELNE I POZYCJE LITERATURY

SŁOWNIK TERMINÓW KOŚCIELNYCH

 Wadowice strona główna >>>

Bazyliki Większe – tytuł nadany czterem rzymskim świątyniom: św. Jana na Lateranie, Matki Bożej Większej na Eskwilinie, św. Pawła za Murami i Bazylika św. Piotra w Watyknie.

 

Diecezja – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła, która składa się z parafii połączonych w dekanaty. Na czele każdej diecezji stoi biskup ordynariusz.

 

Kapłan – osoba duchowna, posiadająca władzę i funkcję pośredniczenia między Bogiem a ludźmi. Kapłaństwo udzielane jest przez Boga tym, którzy z woli Chrystusa przez sakrament święceń stają się nauczycielami, szafarzami sakramentów i pasterzami ludu Bożego.

 

Katechizm – wykład nauki katolickiej w dziedzinie wiary i moralności. Obejmuje cztery tematy wyznanie wiary, celebrację misterium chrześcijańskiego (liturgia i sakramenty), życie w Chrystusie oraz modlitwę chrześcijańską.

 

Konkordat – uroczysta umowa między Stolicą Apostolską a danym państwem, regulująca status prawny Kościoła w tym kraju oraz relacje Kościół – państwo.

 

Metropolia – określenie prowincji kościelnej składającej się z kilku  diecezji. Na czele metropolii stoi arcybiskup metropolita, zarządzający jednocześnie archidiecezją, czyli centrum metropolii.

 

Nuncjusz – wysłannik i reprezentant papieża przy rządzie państwa, w którym Stolica Apostolska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, oficjalnie zwany nuncjuszem apostolskim.

 

Archidiecezja – określenie jednostki terytorialnej wyższej administracji kościelnej, w której ma siedzibę Arcybiskup. Zwykle archidiecezja jest ośrodkiem metropolii.

 

Sanktuarium – to kościół lub inne miejsce święte, do którego – za aprobatą ordynariusza miejscowego pielgrzymują liczni wierni, z powodu szczególnej pobożności.

 

LITERATURA

 

1.         Dom rodzinny Jana Pawła II, Grafikon, Wadowice 2000.

2.         Moje miasto Wadowice, J. Jędrygas Voyage 2003

3.         Fakt – wydanie specjalne z dnia 3 kwietnia 2005r.

4.         Gazeta Krakowska, 3 kwietnia 2005r., wydanie nadzwyczajne.

5.         Gazeta Wyborcza z dnia 4 kwietnia 2005r. – dodatek nadzwyczajny Gazeta o Papieżu.

6.         Jan Paweł Wielki Natychmiast Święty, Gala – numer specjalny 3/2005.

7.         Ja tu jeszcze do was przyjadę, Biuro Promocji Zakopanego, Zakopane 1997.

8.         W górach Nr 1(3) zima 2005

9.         Ładygin Zbigniew, Tatry Nr 3 lato 2005, Boży Turysta, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane 2005.

10.            Matuszczyk Andrzej, Małopolski Szlak Papieski imienia Jana Pawła II, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK im. Edwarda Muskały, Kraków 2003.

11.            Matuszczyk Andrzej, Własiuk Urszula J., Pilnujcie mi tych szlaków – przewodnik, Wydawnictwo FOTO-ULA, Kraków 2002.

12.            Moskała Edward, Schronisko na Polanie Chochołowskiej, Dom Wydawniczy ANKAR, Warszawa – Kraków 1991.

13.            Moskała Edward, Szlak Papieski wDolinie Chochołowskiej – folder, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej, Kraków1991r.

14.       Naj Nr 5/2005 – numer specjalny.

15.       Nasz Papież – kronika pontyfikatu w 27 zeszytach, Gazeta Wyborcza, Warszawa 2005.

16.            Niedziela – tygodnik katolicki nr. 25, 27, 28, 29, 30, 31/2005, Częstochowa 2005.

17.       Motyka Władysław, Tu był Piotr – związki Jana Pawła II z Żywiecczyzną i Beskidami, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka 2001.

18.            Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny – mapa, EKO-KAPIO, Sopot 

19.       Rewia Nr 14 z dnia 6 kwietnia 2005r.

20.            Stolarczyk Stanisław, Hobby Jana Pawła II, Oficyna Wydawnicza ARAX, Białystok 1991r.

21.            Stolarczyk Stanisław, Papież, jakiego nie znamy, Oficyna Wydawnicza Poligraf, Warszawa 2005.

22.       Śladami Jana Pawła II Kraków, Wydawnictwo Turystyczne, Kraków 2005.

23.       Śladami Karola Wojtyły Papieża Jana Pawła II po Krakowie, Agencja Turystyczno –Wydawnicza „Świat Podróży”, Kraków.

24.            Tygodnik Podhalański Nr 14/795 – wydanie specjalne z dnia 7 kwietnia 2005r.

25.       Własiuk Urszula J., Ja tu u was byłem – pilnujcie mi tych szlaków – przewodnik, Wydawnictwo FOTO-ULA, Kraków 2003.

26.            www.rilian.republika.pl

27.       Życie Kudowy Nr 3, czerwiec 2005r. Zdrój Wydawnictwo Prasowe, Kudowa Zdrój.

 

Opracowanie Krzysztof Mikucki

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA