Strona główna / TATRY / TABLICE TATRZAŃSKIE / OCHRONA PRZYRODY
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ¦WIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
RO¦LINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorz±d Przewodników
polski
TERENY OCHRONY ¦CISŁEJ UROCZYSKA W TATRACH - KRZYSZTOF MIKUCKI


Szlak na Halę G±sienicow± zdjęcia galeria

Tatry Hala G±sienicowa Panoramy tatrzańskie zdjęcia, galeria

Tatry szlak na Orl± Perć i Kozi± Przełęcz zdjęcia, galeria

Tatry Czerwone Wierchy zdjęcia galeria

Orla Perć szlak na Krzyżne zdjęcia galeria 6
Tablica 7     PARKI NARODOWE TATR

Lp.

Park Narodowy

Rok utworzenia

Powierzchnia

(ha)

Ochrona ¶cisła

(ha)

Szlaki turystyczne

(km)

1.

TPN

1954

21.164

11.513,87

tj.54,4 % pow. Parku

245

2.

TANAP

1949

74.111

27.334,60

tj.36,9 % pow. Parku

 

¬RÓDŁO: Polskie Parki Narodowe, Wydawnictwo PTTK „Kraj” Sp.zo.o. ,       Analiza własna
 

Tablica 8     REZERWATY ¦CISŁE TATR

Lp.

Nazwa rezerwatu

Powierzchnia (ha)

Rok powstania

1.

Tereny ponad górna granic± lasu

5789,76

1954

2.

Dolina Rybiego Potoku, Roztoki i Waksmundzka

1472,85

1954

3.

Pańszczyca, G±sienicowa

442,10

1975

4.

Mała Jaworzynka, Kasprowa, Goryczkowa, Kondratowa

447,30

1975

5.

Wyżnia Mała Ł±ka, Wantule

166,84

1975

6.

Pisana, Tomanowa, Pyszna

1562,57

1948

7.

Pod Kominami „Masyw Kominiarskiego Wierchu”

130,18

1980

8.

Starobociańska, Jarz±bcza, Chochołowska Wyżnia

358,95

1980

9.

Łysa Skałka (nad Łys± Polan±)

17,09

1975

10.

Toporowe Stawy

2,28

1975

11.

Regle Zakopiańskie (od Doliny Białego po Mały ¬lebek)

903,83

1954

12.

Koryciska (w Chochołowskiej Dolinie)

28,79

1980

13.

Bobrowiec

191,33

1980

Na Słowacji:

14.

Jaworzyna (Dolina Białej Wody, Jaworowa, T. Bielskie

11589,28

1954

15.

Potok Łomnica (Masyw Łomnicy i Kiezmarskiego Sz., od Zimnej Wody do Białej Wody Kiezmarskiej)

649,33

1954

16.

Długi Las (poniżej Drogi Wolno¶ci, od Białej Wody Kiezmarskiej do Czarnej Wody Rakuskiej)

997,06

1954

17.

Wyżnie Hagi (powyżej Drogi Wolno¶ci, od Białej Wody Kiezmarskiej do dolnej czę¶ci Mięguszow. Dol.)

2322,74

1954

18.

Podbańska (obejmuje Dolinę Cich± i Koprow± z odnogami, aż po Cubrynę i Krywań)

8010,37

1954

19.

Mechy (między Kokaw± Liptowsk± a Podbańsk±) 

26,61

1965

20.

Mnich (obejmuje skały Mnicha Jałowieckiego i Sokoła Jałowieckiego oraz ich stoki nad doln± czę¶ci± Jałowieckiej Doliny)

74,80

1981

21.

Sucha Dolina (Sucha Dolina Sielnicka)

1586,00

1980

22.

Upłaziki (dolna czę¶ć skalistej pn. grani Białej Skały i lesiste stoki poniżej tej grani)

31,19

1974

23.

Siwy Wierch (Siwy Wierch)

112,67

1974

24.

Między Borami (na pn.-wsch. od wsi Zuberzec na grzbiecie między Zubersk± Kotlin± a Błotn± Dolin±)

6,55

1980

25.

Osobita (obejmuje stoki Osobitej)

457,98

1974

26.

Rohackie Stawy (obejmuje górna czę¶ć Rohackiej Doliny z Rohackimi Stawami i Smutn± Dolin±)

452,00

1974

27.

Kołowy ¬leb (nad górn± czę¶ci± Łatanej Doliny, na pn. stokach Rogu)

70,80

1926

28.

Juraniowa Dolina

434,32

1974

29.

Kwaczańska Dolina

467,30

1967

30.

Kocie Dziury (na zach. Stokach Osobitej w pobliżu Brestowej Polany)

45,60

1974

¬RÓDŁO: Wielka Encyklopedia Tatrzańska, Zofia i Witold H. Paryscy, Wydawnictwo Górskie Poronin 1995

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA