Strona główna / nr 3 (9) - LATO 2006 / ZASADY KORZYSTANIA Z TURYSTYCZNYCH SZLAKÓW GRANICZNYCH
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
ZASADY KORZYSTANIA Z TURYSTYCZNYCH SZLAKÓW GRANICZNYCH


Jaskinia Demianowska Wolności zdjęcia galeria II

Mała Fatra wąwóz Diery zdjęcia galeria

Tatry Hala Gąsienicowa Panoramy tatrzańskie zdjęcia, galeria

Tatry szlak na Orlą Perć i Kozią Przełęcz zdjęcia, galeria

Orla Perć szlak na Krzyżne zdjęcia galeria 6
ZASADY KORZYSTANIA Z TURYSTYCZNYCH SZLAKÓW GRANICZNYCH

Krzysztof Mikucki

Od kilku lat na mocy podpisanych umów między państwami Polski, Czech i Słowacji czynne są turystyczne przejścia graniczne. Dzięki temu na naszej górskiej, południowej granicy turyści mają możliwość łatwiejszego jej przekraczania, bez konieczności poddawania się kłopotliwym procedurom odpraw na zwykłych przejściach. Utworzenie takich przejść granicznych pozwoliło znacznie skrócić  i ułatwić dostęp do wielu szlaków turystycznych i ciekawych miejsc znajdujących się po obu stronach granicy. Obecnie w Polsce funkcjonuje 33 turystycznych przejść granicznych na granicy polsko – słowackiej, 39 na granicy polsko - czeskiej. Zdecydowana większość z nich znajduje się w atrakcyjnych, z punktu widzenia turysty, miejscach, głównie tam gdzie łączą się piesze szlaki turystyczne biegnące po obu stronach granicy. Dlatego warto zapoznać się z zasadami korzystania z turystycznych szlaków granicznych oraz z zasadami przekraczania turystycznych przejść granicznych.

Zgodnie z umowami można poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych, nie wolno z nich schodzić z wyjątkiem zaistnienia sytuacji szczególnych i przypadków losowych. Zapisy umów międzynarodowych ustalają reguły obowiązujące w sytuacjach nadzwyczajnych, tj. w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. W przypadku zaistnienia nagłego zdarzenia, mającego wpływ na bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub mienia, zezwala się ekipom ratunkowym lub osobom udzielającym pomocy, jak też osobom poszkodowanym na przekroczenie granicy państwowej w obu kierunkach, w dowolnym miejscu w celu udzielenia lub przyjęcia pomocy.

Podstawą przekroczenia granicy na szlakach turystycznych może być wyłącznie ważny paszport lub dowód osobisty.  Czas pobytu turysty na szlaku turystycznym przecinającym granicę państwową nie jest ograniczony, ale przekroczenie granicy może nastąpić tylko w miejscu oznaczonym stosowną tablicą oraz w okresie i godzinie wyznaczonej postanowieniami umowy.

Na przykład, na jedynym tatrzańskim turystycznym przejściu granicznym znajdującym się na wierzchołku Rysów przejście granicy jest dozwolone w okresie od 16 czerwca do 31 października w godz. 7.00 – 19.00, a w pozostałym okresie przejście graniczne jest nieczynne.

Turysta może więc nocować w schronisku i w dowolnym innym dniu (lecz także tylko w godzinach wyznaczonych umową) powrócić szlakiem turystycznym przecinającym granicę państwową przez to samo miejsce do przekraczania granicy na szlaku turystycznym, inne turystyczne przejście graniczne lub przez pobliskie drogowe przejście graniczne.

Nie można przenosić przez granicę żadnych towarów poza lekami oraz rzeczami osobistego użytku potrzebnymi na czas podróży i pobytu. Można przenosić lub przewozić sprzęt do uprawiania turystyki i sportu, pod warunkiem powrotnego ich wywozu. Przy przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych wykluczone jest przenoszenie i przewożenie alkoholu. Po wyznaczonych szlakach turystycznych przecinających granicę państwową można poruszać się jedynie w celach turystycznych.

Godnym uwagi jest fakt, że na tego typu przejściach granicznych obecność funkcjonariusza Straży Granicznej RP nie jest konieczna. W sytuacji, gdy jednak taki funkcjonariusz pełni służbę na granicznym szlaku turystycznym ma on prawo żądać okazania dowodu tożsamości, może dokonać kontroli osobistej, a także może przeglądać zawartość bagaży.

Cenną dla turystów informacją jest główna zasada, zgodnie z którą drogi graniczne i graniczne szlaki turystyczne, które na określonych odcinkach przechodzą przez terytorium jednego z państw i zostały uznane za wspólne w odrębnych umowach, mogą być użytkowane na całej ich szerokości.

Stosując się do powyższych zasad, można uniknąć odpowiedzialności karnej uregulowanej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). Art. 264 §1 w/w ustawy stanowi: kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA