Strona główna / BESKIDY - JAN PAWEŁ II / TABLICE BESKIDZKIE / PODZIAŁ PASM BESKIDÓW / Explorers Festival
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
Exporers Festival

filmy  ] [ noty autorskie  ]

19 – 23 listopada 2008

 www.explorersfestival.pl

 

10 FESTIWAL FILMÓW EXPLORERS FESTIVAL ŁÓDŹ 2008

Wielka Lekcja Geografii 2008

21 listopada 2008 r.

 

 

Aula Wydziału Zarządzania UŁ          Zobacz również: Notki gości >>>>>

ul. Matejki 22/26                                                            Filmy >>>>>

Łódź

 

Temat: Systemy górskie świata – przyroda i ludzie gór

  • godz. 9.00 - przyjazd uczniów i opiekunów
  • godz. 9.00 – 9.30 - rejestracja szkół
  • godz. 9.40

Wykład 1:  Jak powstają góry? O nowej  koncepcji orogenezy

Koncepcja i teoria tektoniki płyt są prawdziwą rewolucją w naukach o Ziemi. W oparciu o tektonikę płyt litosfery interpretowane są wszystkie procesy endogeniczne i wiele procesów egzogenicznych. Doskonale wpisują się w ten model ruchy górotwórcze. Wykład przedstawia procesy górotwórcze jako zjawisko, wynikające z przemieszczania się płyt litosferycznych. Dowiemy się między innymi,   dlaczego właściwie nie ma gór starych, czym różnią się góry od górotworów i po co w ogóle wyróżnia się te ostatnie. Okaże się, dlaczego Tybet wznosi się tak wysoko, mimo że pasmem górskim nie jest, skąd wzięły się niebotyczne szczyty Himalajów i Hindukuszu, gdzie podziały się wysokie góry Finlandii, Karelii, środkowej Australii i północno-wschodniej Polski i czy Sudety zawsze były górami średnimi.

 

Wykładowca: dr Piotr Czubla (Katedra Geologii Uniwersytetu Łódzkiego)

Jest absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Katedrze Geologii na Wydziale nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest współautorem podręczników – geografii fizycznej dla szkół średnich  i geologii dla studentów uczelni wyższych. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z geologii na Uniwersytecie Łódzkim i na Politechnice Łódzkiej. Teoretyczną wiedzę konfrontuje z realiami geologicznymi w terenie, m.in. podczas ćwiczeń na Dolnym Śląsku. W ramach aktywności naukowej zajmuje się geologią plejstocenu, zagadnieniami ochrony litosfery oraz środowiskowymi (geologicznymi) uwarunkowaniami rozwoju społeczno-ekonomicznego. Jest m.in. członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego, uczestniczy w wyprawach i wycieczkach geograficznych, uprawia aktywną turystykę górską.

 

·         godz. 10.15

 

Wizualizacja:Mieszkańcy himalajskich dolin”

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie  

Pasja podróżowania stała się sposobem na życie.

Zajmują się zawodowo pokazami slajdów i organizacją wypraw trekkingowych  w Himalaje, współpracują  z rozgłośniami radiowymi, organizują festiwal podróżniczy TERRA.

Są autorami albumu: „Himalaje - szlakiem karawan i pielgrzymów” oraz przewodnika trekkingowego po indyjskich Himalajach.

Z tatrzańskich szlaków wyruszyli w 1988 r. na pierwszą wędrówkę w Himalaje. Kolejne wyprawy zawiodły ich na Syberię, rosyjski Daleki Wschód, do Mongolii, Azji Środkowej, Iranu, Pakistanu i Tybetu. Szczególnie chętnie wracają w indyjskie Himalaje, fascynuje ich różnorodność etniczna i gościnność mieszkających tam ludzi. www.terra.waw.pl

 

 

·         godz. 10.50

 

Wykład 2: Klimat i bioklimat gór w życiu człowieka

Góry zajmują 20% powierzchni lądów, ale warunki klimatyczne tam panujące są nadal dość słabo poznane. Spośród 11 620 stacji meteorologicznych WMO tylko 15 leży powyżej 4000 m n.p.m. Do najsłynniejszych stacji górskich należą obserwatoria na Fuji w Japonii (3716 m n.p.m.), Jungfraujoch w Szwajcarii (3177 m), Sonnblick w Austrii (3106 m), Zugspitze w Niemczech (2962 m) i na Kasprowym Wierchu (1991 m). Klimat w górach szybko zmienia się z wysokością; przejawem tego zróżnicowania są piętra klimatyczne i związane z nimi piętra roślinne. W tropikalnym układzie pięter, najwyraźniej rozwiniętym w Andach, dominuje pionowe zróżnicowanie warunków wilgotnościowych: podnóża gór są zwykle suche, wyżej panuje bujna roślinność tzw. lasów mglistych, najwyższe partie obejmuje zimna pustynia górska oraz pojawiają się trwałe pola firnowe i lodowce. W alpejskim układzie, występującym w umiarkowanych i wysokich szerokościach geograficznym przewodnim czynnikiem różnic klimatu i krajobrazu jest temperatura: dolne części gór obejmują lasy, ponad którymi pojawiają się kosodrzewina lub inne zarośla, łąki alpejskie, a najwyżej – lodowce. Dla człowieka klimat górski jest bodźcowy, nieprzyjazny, a nawet niebezpieczny. Szczególną barierę dla egzystencji człowieka stanowi niedobór tlenu w powietrzu i szybko obniżające się z wysokością ciśnienie atmosferyczne. Pobyt w wysokich górach musi poprzedzać długa aklimatyzacja; zawsze też trzeba się liczyć z gwałtownymi zmianami warunków pogodowych, ze śnieżycami, huraganowymi wiatrami i wyładowaniami burzowymi.

 

Wykładowca: dr Anita Bokwa ( Zakład Klimatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Jest adiunktem w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje Stacją Terenową UJ w Gaiku Brzezowej na Pogórzu Wielickim, która od wielu lat prowadzi badania klimatu lokalnego, śledząc m.in.  zmianę warunków klimatycznych pod wpływem zbiornika zaporowego na Rabie. Opublikowała ponad 70 artykułów naukowych z zakresu klimatologii i bioklimatologii. Oryginalną dziedziną Jej zainteresowań jest społeczna percepcja zjawisk klimatycznych. Jest przewodniczącą Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego ESPERE (Environmental Science Published for Everybody Round the Earth) i współautorką Encyklopedii Klimatologicznej ERSPERE (www.espere.net). Pracuje w Komitecie do spraw Edukacji przy European Geosciences Union, w Oddziale Krakowskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego i w Komitecie Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej.

 

·         godz. 11.30

 Wizualizacja: Alpejskie kolosy

John Harlin III (USA)  patrz goście festiwalu

 

·         godz. 12.00

Przerwa

·         godz. 12.25

 

Wykład 3:  Andyjskie naj... - geograficzne rekordy i osobliwości Andów

Do andyjskich naj... należą najwyższe wierzchołki, tworzące „koronę Andów”; wśród nich są najwyższe wulkany świata. Do najwspanialszych tworów przyrody nieożywionej należą najgłębsze kaniony, penitenty, viento blanco, faunę i florę reprezentują m.in. frailejony, kondory, gwanco, wigonie. Człowiek założył w Andach najwyżej położone osady, zbudował najwyżej leżące kopalnie. W Andach mamy najdłuższą i najwyżej biegnącą kolej linową. Odkrywamy inkaskie mumie i grobowce, ulokowane powyżej 6000 m n.p.m.

 

Wykładowca: dr Wojciech Lewandowski (Zakład Geoekologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Jest geografem – geoekologiem, pracuje na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył w wielu ekspedycjach alpinistycznych i naukowych, był m.in. na Spitsbergenie, w Alpach, na Kaukazie, w Himalajach i Hindukuszu, Karakorum, Andach i Kordylierach. Od wielu lat pasjonuje się Ameryką Łacińską: zdobył tam takie szczyty,  jak Aconcagua, Ramado Cotopaxi, Chimborozo, Orizaba, Pico Bolivar, Tchamaluco, Potosi, Mercedario Ojos de Salado, Chachani... Lubi podróże po Polsce. Na rowerze, konno, kajakiem i pieszo. Ze szczególnym sentymentem wraca zawsze w Tatry; napisał przewodnik po Tatrach. Jest autorem wielu książek naukowych i popularno-naukowych o tematyce geograficznej, ekologicznej  i alpinistycznej, wśród nich  „100 najpiękniejszych szczytów świata”, „Wysokogórski alfabet”, „Wyżej niż kondory – 70 lat później”. Współpracuje z redakcjami czasopism górskich i ekologicznych, z radiem i telewizją. Był pomysłodawcą projektu „Wyżej niż kondory – 70 lat później.

 

·         godz. 13.05

TEST

·         godz. 13.40

 Wizualizacja: W górach wysokich

Michael Brown (USA) patrz goście festiwalu

 

·         godz. 14.25

 ogłoszenie wyników testu i wręczenie nagród zwycięzcom

 

·         godz. 14.45

 Zakończenie lekcji

 

TEST na Najlepszego Młodego Geografa: Przyroda i ludzie gór

Geologia, hipsometria, klimat, wody, roślinność i fauna gór. Zagospodarowanie środowiska górskiego. Alpinizm.

Prof. dr hab. Krzysztof Kożuchowski (Uniwersytet Łódzki, Instytut Nauk o Ziemi)

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA