Strona główna / Samorząd Przewodników / Mazowieckie / Leonardo na Zamku / Leonardo człowiek renesansu
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
Leonardo czlowiek renesansu

Pracownia Działań Muzealnych

Zamku Królewskiego w Warszawie

 

Człowiekiem jestem, i nic co ludzkie nie jest mi obce

Terencjusz

 

Proponujemy warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej                  na wystawie „Leonardo da Vinci – Dama z gronostajem i inne arcydzieła ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich                      w Krakowie”.

 

1. Warsztaty Leonardo da Vinci. Człowiek renesansu

mają na celu przybliżenie uczestnikom epoki Odrodzenia, której symbolem stał się Leonardo da Vinci. Przy tej okazji przypomnimy takie zagadnienia jak: humanizm, powrót do źródeł antycznych i inspirowane filozofią Platona umiłowanie piękna i sztuki. Zagadnienia te ukazane zostaną na kanwie życiorysu wielkiego artysty, który był malarzem, rzeźbiarzem, architektem, inżynierem, wynalazcą, wizjonerem, matematykiem, teoretykiem wielu dziedzin i poetą.

W czasie warsztatów przewidujemy:

a) rozmowę na temat co to jest renesans?

b) prelekcję prezentującą życie i twórczość Leonarda da Vinci na tle epoki (ilustrowana przezroczami).

c) zwiedzanie wystawy „Leonardo da Vinci – Dama z gronostajem            i inne arcydzieła ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich                      w Krakowie”w tym Dama z gronostajem Leonarda da Vinci i Krajobraz                        z Miłosiernym Samarytaninem Rembrandta.

d) proste zadanie plastyczne – rysunek tradycyjnymi technikami

 

2. Warsztaty Mistrz czy fałszerz, czyli o nowoczesnych metodach badania dzieł sztuki poświęcone będą poznawaniu niektórych metod badawczych stosowanych w konserwacji dzieł sztuki lub przy potwierdzaniu ich autentyczności, czasu powstania i warsztatu twórcy (datowanie i atrybucja). W części praktycznej uczniowie będą mogli przeprowadzić samodzielnie badania.

 

3. Warsztaty Węglem, stylusem i sangwiną, techniki rysunkowe mistrzów będą pretekstem do zapoznania się z różnymi technikami rysunkowymi (stylusami, węglem, inkaustem i piórkiem), stosowanymi od prehistorii do czasów współczesnych. Podziwiając prace Leonarda da Vinci dowiemy się jakich narzędzi używał do rysowania swoich licznych prac. Uczniowie w części warsztatowej podejmują też próby samodzielnego rysowania narzędziami charakterystycznymi dla epoki renesansu.

 

4. Warsztaty Tajemnice technik malarskich mistrzów renesansu  przybliżą uczniom różnorodne techniki malarskie stosowane nie tylko za czasów Leonarda da Vinci, ale także w innych epokach od prehistorii do czasów współczesnych (enkaustyka, tempera, fresk, malarstwo olejne) Sam Leonardo uznawał, że malarstwo jest ukoronowaniem sztuki. W części warsztatowej uczniowie podejmą próbę samodzielnego tworzenia z zachowaniem podstawowych metod pracy i materiałów malarskich mistrzów renesansu.

 

5. Warsztaty Nie tylko aksamity i weneckie koronki, czyli o strojach renesansu pokazują, że ideały humanizmu odzwierciedlały się również w modzie. Ideały te miały służyć podkreślaniu piękna ludzkiego ciała. Renesansowe ubiory o nasyconych kolorach, regularnych wzorach stanowiły oprawę człowieka cieszącego się życiem doczesnym. Podczas warsztatu poznamy zasady ubierania się w Renesansie, a także będziemy rozmawiać o funkcji stroju i jego znaczeniu  W części warsztatowej uczniowie będą mogli wyrazić siebie poprzez formę ubioru.

 

 


ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY (w formie pisemnej)

prosimy kierować na nasz adres:

 

Pracownia Działań Muzealnych

Zamek Królewski w Warszawie

plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa

tel./fax (022) 35 55 291

e-mail: pdm@zamek-krolewski.pl

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA