Strona główna / WADOWICE / INFORMATOR / Czasopisma
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
Czasopisma

Czasopisma  wydawane w Wadowicach

 

            Wadowice mają długie tradycje wydawnicze. Tutaj od XIX w. działała drukarnia Franciszka Foltina w której drukowane były liczne dzieła o tematyce religijnej; modlitewniki, nowenny, zbiory pieśni. W drukarni Foltina powstawały dzieła Czartaka grupy poetów w Beskidzie Emila Zegadłowicza. W okresie władzy ludowej w drukarni Foltina drukowano jedynie druki akcydensowe. W tym okresie w Wadowicach działała jedynie ta stara, jakże zasłużona drukarnia.

            Po 1990 r.  powstało w Wadowicach i okolicy kilka drukarni które podjęły działalność wydawniczą. Na fali odwilży, wolności powstawały nowe czasopisma. Jednymi z pierwszych były „Echo Wadowic” wydawane za sprawą magistratu, oraz jego adwersarz, opozycyjne „Nad Skawą”. Były to niskonakładowe, czarno – białe miesięczniki formatu zeszytowego A5. Czasopisma toczyły ze sobą boje polityczne i historyczne. Finał owych sporów często znajdował swoje miejsce na sali sądowej. Nad Skawą obecnie nie istnieje. Również Echo Wadowic zakończyło swoją działalność. Magistrat powołał w jego miejsce miesięcznik „Wiadomości Powiatowe”, które nadal prowadzą działalność.

            W 1995 r. z inicjatywy ks. Andrzeja Klimary powstaje pierwszy niezależny miesięcznik społeczno – katolicki „Przebudzenie”. Nowemu czasopismu udaje się znaleźć i zaprosić do współpracy wielu niezależnych autorów, łącznie z taką sławą jak Gustaw Studnicki – nauczyciel wadowickiego liceum, autor kilku znaczących publikacji książkowych. Do trzonu redakcji należały nauczycielki szkół z Wadowic i okolicy. Przebudzenie po 10. latach istnienia zmieniło swoją nazwę na Głos Podbeskidzia. Autorzy podejmowali wielokrotnie tematykę nieznanych historii zabytków i ludzi związanych z Wadowicami. Czasopismo zajmuje się tematyką religijną i społeczną, umiejętnie łączy problematykę ponadczasową z aktualnościami. Istnieje do dzisiaj i ma się dobrze.

            Przez proboszcza wadowickiej Bazyliki ks. infułata Jakuba Gila jest wydawany tygodnik „Bazylika”. Znajdują się tam wiadomości parafialne. Od czasu do czasu można w Bazylice znaleźć opisy nowości wprowadzanych w kościele.

            Chlubną kartę w dziejach zapisów opisujących tereny ziemi wadowickiej, oraz szczegóły wydarzeń historycznych, zapisało czasopismo Wadoviana wydawane przez Wadowickie Centrum Kultury. Można w nim znaleźć wiele materiałów będącym znaczącym przyczynkiem do poznania historii, architektury, wydarzeń i ludzi związanych z Wadowicami.

            W pobliskiej Radoczy wydawany jest tygodnik „Carolus”. Oprócz informacji i wiadomości parafialnych można było w nim znaleźć ciekawe historyczne artykuły.

            Młodzież wadowickiego Liceum Ogólnokształcącego wydaje czasopismo „Peryskop” podejmujące problemy uczniów, oraz historii swojego miasta.

            W Wadowicach była podjęta próba wydawania niezależnej gazety – tygodnika Echo powiatu wadowickiego.

            W końcu w Wadowicach wydawany był Kwartalnik Turystyczny „W górach”. Kwartalnik W górach miał zasięg ogólnopolski. Autorami byli najwybitniejsi himalaiści, alpiniści, ratownicy i przewodnicy górscy, naukowcy – pracownicy akademiccy. Na łamach W górach mieli możliwości publikacji nikomu nie znani turyści i młodzież, uczniowie i studenci.

Wadowice strona główna >>>

Literartura dotycząca Wadowic >>>

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA