Strona główna / nr 2 (8) - WIOSNA 2006 / SCHRONISKO NA HALI LIPOWSKIEJ / schronisko na Hali Lipowskiej cz2
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
Beskid Żywiecki Hala Lipowska cz 2

Beskid Żywiecki - schronisko na Hali Lipowskiej cz 2

Sytuacja zmieniła się po przyznaniu PTT przez Ministerstwo Robót Publicznych, któremu podlegała turystyka, wyłączności na prowadzenie gospodarki turystycznej w górach (reskrypt z dnia 12 lutego 1931 roku L. IX -55/tur). Według tego ustalenia wszystkie organizacje turystyczne pragnące rozwijać gospodarkę turystyczną w górach muszą swoją działalność uzgadniać z PTT.

Na początku 1931 roku Beskidenverein wystąpił do Ministerstwa Robót Publicznych z prośbą o dofinansowanie budowy nowego obiektu na Hali Lipowskiej. Wkrótce otrzymało informację, że subwencje na prace w górach w wysokości 50000 zł ministerstwo udzieliło Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu, do którego należy zgłaszać potrzeby w tym zakresie. Okazało się także, że na podstawie wymienionego powyżej pisma Beskidenverein musi uzgodnić z PTT budowę nowego schroniska. Pismem z dnia 19 maja 1931 roku PTT zostaje powiadomione, że Beskidenverein zamierza wybudować schronisko na Hali Lipowskiej, które będzie kosztować ok. 40000 zł i że zamierza ubiegać się o dotację na ten cel od Ministerstwa Robót Publicznych, na co ma nadzieję uzyskać pozytywną opinię.[4] Z pisma PTT z dnia 29 maja 1931 roku L. 953/31 dowiadujemy się, że ZG PTT zaopiniował pozytywnie potrzeby Beskidenverein na rok 1931 na remonty szlaków turystycznych i bieżące prace w schroniskach na kwotę 2000 zł, lecz nie uważa za zasadne budowę nowego obiektu na Hali Lipowskiej – zwłaszcza, że teren ten znajduje się poza terenem działalności Beskidenverein uzgodnionym w 1928 roku.

O korespondencji między ZG PTT a Beskidenverein powiadomione zostały działające na  terenie Beskidów Oddziały PTT w Żywcu, Bielsku, Cieszynie, Katowicach i Koło w Białej. Beskidenverein zakwestionował kompetencje PTT co do decydowania o lokalizacji nowego schroniska. Pismem z dnia 2 lipca 1931 roku poinformował, że jest legalnym nabywcą gruntu na Hali Lipowskiej i zgodnie z prawem, po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, już od kilku tygodni rozpoczął budowę obiektu. Budowę schroniska prowadził Marcin Lach ze Złatnej. Na koniec 1931 roku obiekt był wykonany w zakresie podmurówki oraz został zadaszony w sposób zabezpieczający przed warunkami zimowymi oraz umożliwiający przyjmowanie turystów[5]. W sierpniu 1932 roku schronisko zostało oddane dla turystów. Był to obiekt z jadalnią 9x5 m, miało 5 pokoi sypialnych z 22 łóżkami, kuchnią, pomieszczeniem gospodarczym. Schronisko na kamiennej podmurówce, miało dwa piętra.[6] 6 lipca 1936 roku Beskidenverein zawiadomił Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o uwzględnieniu postulatu polskich środowisk turystycznych o konieczności obniżeniu cen w schroniskach górskich w celu umasowienia turystyki górskiej. I tak członkowie Beskidenverein płacili za nocleg 1,20 zł, inni turyści 2,30 zł, ale wycieczki szkolne zaledwie 0,50 zł. Wycieczki zbiorowe mogły negocjować ceny noclegów do 0,8 zł.[7] 1936 roku do schroniska doprowadzono linie telefoniczną. W 1937 roku 14 maja Beskidenverein zwrócił się do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z zażaleniem na wcielenia schroniska do strefy nadgranicznej co skutkowało ograniczeniem ruchu turystycznego. Niewątpliwie było to posunięcie związane z podejrzeniami o prowadzenie przez gospodarzy schroniska działalności antypolskiej.

czytaj dalej >>>

<< powrót - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - next >>>

Beskidy strona główna >>>

Przewodnik beskidzki - wybierz się w góry z przewodnikiem >>>

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA