Strona główna / nr 2 (8) - WIOSNA 2006 / SCHRONISKO NA HALI LIPOWSKIEJ / schronisko na Hali Lipowskiej cz5
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
Beskid Żywiecki Hala Lipowska cz 5

Beskid Żywiecki historia budowy schroniska na Hali Lipowskiej cz 5

Ten górski obiekt w Beskidach został wkrótce przebudowany, przekażemy jego opis. Budynek schroniska A, podpiwniczony, na górze z poddaszami przystosowanymi do mieszkania. Ściany zewnętrzne zbudowane z bali o średnicy 18 cm bez odeskowania ustawione na parterowym podpiwniczeniu o ścianach z kamienia łamanego o grubości 40 cm. Typ budynku willowy, dach dwuspadowy, więźba jętkowa, ciosana o kącie nachylenia 600, szczyty boczne z desek - typowe dla gór, Beskidów. Ściany wewnątrz budynku wapienne, malowane klejowo, stropy drewniane – belki. Podłogi drewniane kryte gumolitem. Wewnątrz tego góskiego schroniska znajdowały się; 3 ubikacje i 1 natrysk. Ogólna kubatura budynku: 835 m 3 . A1 – balkon wiszący, wybudowany z rygli dwustronnie odeskowanych. A2 – schody betonowe zewnętrzne. A3 – piwnica wychodząca poza budynek. Ściany zewnętrzne z kamienia łamanego o grubości 40 cm. Przykryta płytą betonową. B – schody betonowe. C – piwnica – magazyn. Ściany z kamienia łamanego o grubości 80 cm. Elewacji brak. Dach budynku stanowi sklepienie z kamienia o grubości 50 cm. Szczytów brak. D – ustęp całkowicie  drewniany.[21]W czasie kontroli 4 i 5 października 1972 roku Edward Moskała stwierdził, że ten górski, beskidzki obiekt jest dobrze przygotowany do sezonu zimowego, a prowadzący, Zbigniew Gowin dokłada wszelkich starań.[22]

W 1973 roku przystąpiono do zakrojonego na szeroką skalę remontu i modernizacji schroniska. Prace budowlane do 1976 roku prowadziła Brygada Remontowo - Budowlana PTTK z Zakopanego na zlecenie OZGT PTTK w Krakowie. W 1975 roku nastąpiła zmiana inwestora. Inwestycję przejął i ruszył w góry OZGT PTTK w Pszczynie, w 1977 roku plac budowy przejął ZRB Bielsko Biała, który doprowadził do zakończenia prac protokołem odbioru dnia 2 września 1980 roku. Wykonano ujęcie wody, oczyszczalnię ścieków, kanalizację i wykopy pod fundamenty nowego skrzydła. Wydłużono budynek o 5,47 m od strony wschodniej, dobudowano od tej strony podziemny skład opału. W wyniku tego uzyskano zaplecze magazynowo -  gastronomiczne, pralnie z zapleczem, świetlicę, zespoły sanitarne. Praktycznie nową nadbudowę ustawiono na istniejącym od 1931 roku kamiennym podpiwniczeniu. Był to jedyny pozostawiony element starego budynku.[23]  W latach 1991 do 2003 roku wykonano cały szereg prac remontowych, w tym w 1993 remont łazienek ogólnodostępnych na parterze, w 1998 modernizację łazienek na I i II piętrze, w pozostałych latach stale zmagano się z zewnętrzną instalacją wodną .

Lista gospodarzy schroniska na Hali Lipowskiej w Beskidzie Żywieckim po II wojnie światowej[24]:

Józef Salachna 1945 – 1946

Alfred Lastawica 1946 – 1957

Krzysztof Konopka 1957 – 1959

Wiesław Szafrański 1959 – 1962

(?) Skorupiński 1962 – 1963

Bronisław Moc 1963 – 1969

Zbigniew Gowin 1969 – 1999

od 1999 obiekt prowadzi Maria Gowin[1] Wierchy nr 2 Oddział Lwowski PTT, Lwów 1924, str. 230

[2] Wierchy nr 4 Organ PTT Lwów 1926, str. 201

[3] Wierchy nr 7 Organ PTT Kraków 1929 Sprawozdanie Zarządu Głównego PTT z działalności za czas od 1 marca 1928 do 28 lutego 1929 str. XII

[4] Centralne Archiwum Turystyki Górskiej PTTK Akta Schroniska

[5] Tomasz Biesik ,Schroniska górskie na starej fotografii Logos, Bielsko – Biała 2004, str. 144

[6] Wierchy Rocznik PTT Rok 10, Kraków 1932, str.191

[7] Centralne Archiwum Turystyki Górskiej PTTK Akta Schroniska

[8] Tomasz Mianowski, Schroniska górskie w Karpatach Polskich w latach 1939 – 1945, str. 8 i 22

[9] Tamże, str. 77

[10] Tamże, str. 80

[11] Tamże, str. 167

[12] Centralne Archiwum Turystyki Górskiej PTTK Akta Schroniska. Odbudowa schronisk ze zniszczeń po II wojnie światowej

[13] Centralne Archiwum Turystyki Górskiej PTTK Akta Oddziału PTT w Bielsku Białej

[14] Centralne Archiwum Turystyki Górskiej PTTK Akta Beskidenverein

[15] Centralne Archiwum Turystyki Górskiej PTTK Akta Schroniska. Odbudowa schronisk ze zniszczeń po II wojnie światowej.

[16] Centralne Archiwum Turystyki Górskiej PTTK Akta Schroniska

[17] Centralne Archiwum Turystyki Górskiej PTTK Akta Schroniska. Dział Odbudowa schronisk po II wojnie światowej

[18] Centralne Archiwum Turystyki Górskiej PTTK Akta Schroniska

[19] Biuro Ekonomiczno Finansowe PTTK Zespół Rewizji Gospodarczej Kraków Zbiór dokumentów za lata 1966 – 1972

[20] Tamże

[21] Centralne Archiwum Turystyki Górskiej PTTK Akta Schroniska

[22] Biuro Ekonomiczno Finansowe PTTK Zespół Rewizji Gospodarczej Kraków Zbiór dokumentów za lata 1966 – 1972

[23] Materiały Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Bielsku Białej

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA