Strona główna / Samorząd Przewodników / Województwo Małopolskie / Konkurs Dzen Przewodnika
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
Dzień Przewodnika konkurs

 KONKURS  PRZEWODNIK W  OCZACH DZIECKA” 

z okazji „Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych (21 luty)”

Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Małopolskiego

oraz Departament  Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Małopolskiego ogłasza konkurs   PRZEWODNIK  W OCZACH DZIECKA”  dla dzieci i

młodzieży biorących udział w imprezach turystycznych „Przewodnicy PTTK Dzieciom  

2011 – Śladami Małopolskich Tradycji i Obyczajów  Ludowych” w ramach Małopolskich

Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodników

Turystycznych organizowanych przez Urząd Marszałkowski i SPT PTTK

Regulamin konkursu

1. W konkursie mogą brać udział dzieci (młodzież) - uczestnicy imprez turystycznych  pod hasłem „Przewodnicy PTTK dzieciom 2011– Śladami Małopolskich Tradycji i Obyczajów  Ludowych””.

2. Celem konkursu jest pokazanie pracy przewodnika na wycieczce i imprezie turystycznej;

3. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:

A. kategoria literacko - publicystyczna:   reportaż,  opowiadanie z wycieczki (jaki był

            przewodnik  i o jakich ciekawych zdarzeniach opowiadał) do 4 stron A 4 rękopisu.

B. kategoria plastyczna: praca plastyczna wykonana w dowolnej technice np. rysunek, plakat  itp.  w formacie do A3 ( przewodnik z dziećmi w ciekawym miejscu lub na zakończeniu imprezy - biesiadzie turystycznej ) + krótki opis (tytuł, miejsce i czas wydarzenia);

dopuszczalna jest również praca rzeźbiarska.

C. kategoria fotograficzna: fotografia barwna o wymiarach 21 x 30 cm (podobnie jak w  pracy plastycznej)

4. Praca musi być całkowicie autorska, bez naruszenia praw osób trzecich.

5. Dopuszcza się prace indywidualne i zbiorowe (z wyjątkiem kategorii fotograficznej)  

6. Do pracy w dużej kopercie, opatrzonej godłem (bez nazwiska nadawcy) powinna być

    dołączona koperta również podpisana godłem, zawierająca w środku imię, nazwisko

    autora pracy oraz adres i tel. placówki (szkoły) z której dziecko było na wycieczce.

7. Prace prosimy nadsyłać do 20 kwietnia 2011 roku na adres:

   Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK  w  COTG  PTTK ul. Jagiellońska 6 ,

   30-010 Kraków z dopiskiem KONKURS „Z PRZEWODNIK  W  OCZACH  DZIECKA”.

   Prace oceniać będzie Jury składające się z osób powołanych przez Samorząd

   Przewodnicki PTTK i Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego

   w Krakowie.

8.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20 maja 2011 r. o czym wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie.

9.Nagrodzone i wyróżnione prace wezmą udział w wystawie po-konkursowej

10.Nagrody (niespodzianki) oraz wyróżnienia zostaną wręczone w Krakowie podczas

       uroczystości z okazji Dnia Dziecka.

     opracowanie: Urszula Ormicka

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA