Strona główna / Samorząd Przewodników / Województwo Małopolskie / Dzien Przewodnika geneza
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
Dzień Przewodnika geneza

INTERNATIONAL TOURIST GUIDE

Międzynarodowy Dzień  Przewodników Turystycznych

Weltgastefuhrertag (niem.)

Medjunarodni Dań Toristickih Vodicu (serb.)

 

Zgodnie z Europejskim Komitetem Standaryzacji (European Commitee for Standardisation) przewodnik turystyczny to osoba, która oprowadza zwiedzających w wybranym przez nich języku oraz objaśnia kulturalne i przyrodnicze dziedzictwo obszaru, na jaki posiada uprawnienia wydane i/lub uznane przez odpowiednie władze.

Międzynarodowy Dzień Przewodników Turystycznych został ustanowiony w roku 1989 podczas III Konwencji Światowej Ferderacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (World Federation of Tourist Guide Associations - WFTGA) w Nikozji na Cyprze.

Ideą Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych jest oprowadzanie za darmo miejscowych ludzi w ich języku po ich terenie. Ten dzień ma pokazać pracę przewodnika lokalnym społecznościom i lokalnym władzom, a także uświadomić gospodarzom terenu, jaką rolę odgrywają przewodnicy w obsłudze turystów, a szczególnie w kreowaniu wizerunku miasta czy regionu. Data 21 lutego nie jest ściśle obowiązującą, lokalnie może być wybrany inny dogodny termin.

I Międzynarodowa Konwencja Przewodników Turystycznych odbyła się w lutym 1985 roku w Jerozolimie. Zgłoszono tam propozycję utworzenia federacji organizacji przewodników turystycznych. WFTGA została zarejestrowana j w 1987 r. po drugiej konwencji, która odbyła się w Wiedniu. Rejestrację przeprowadzono w oparciu o prawo austriackie. Siedzibą Federacji jest Wiedeń i tam jest stały przedstawiciel WFTGA, ale zarząd Federacji aktualnie ma siedzibę w Londynie.

Federacja ma zarząd wybierany przez delegatów z krajów członkowskich na 2-letnią kadencję, a także przedstawicieli regionalnych, którzy utrzymują łączność organizacji członkowskich z zarządem. Zarówno członkowie zarządu jak i przedstawiciele regionalni to czynni przewodnicy turystyczni, a swoje funkcje pełnią społecznie. Oficjalnym językiem federacji jest język angielski. Logo Federacji to dwie dłonie - w geście przyjaźni i wskazujące kierunek – na tle globu ziemskiego.

Cele WFTGA

ustanowienie kontaktów między organizacjami przewodników na świecie, umocnienie ich zawodowych relacji;

reprezentowanie zawodowych przewodników na. forum międzynarodowym, promowanie ich, dbanie o ich interesy;

kreowanie, umacnianie wizerunku tego zawodu;

promocja uniwersalnych zasad etyki i rzemiosła przewodnickiego;

podnoszenie standardów zawodowych;

międzynarodowe szkolenia, podnoszenie kwalifikacji przez edukację;

zapewnienie wymiany informacji między członkami.

WFTGA prowadzi międzynarodowy lobbing, tworzy bazy danych, prowadzi kursy dla przewodników i instruktorów przewodnictwa, wymianę doświadczeń, informuje o nowych trendach w turystyce, aspektach prawnych, zwalcza nielegalne i nieprofesjonalne przewodnictwo, organizuje konwencje.

W WFTGA możliwe jest członkostwo:

pełne - organizacje non-profit przewodników z dowolnego kraju (ich członkowie muszą być przewodnikami z oficjalnymi licencjami),

indywidualne - dla indywidualnych przewodników z krajów, w których organizacje przewodników nie należą do WFTGA,

stowarzyszone - dla innych rządowych lub prywatnych organizacji związanych z działalnością

turystyczną lub szkoleniową w dziedzinie turystyki (bez wymogu non-profii).

 

Nie należy mylić Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (WFTGA) z Europejską Federacją Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (FEG).

 

European Federation of Tourist Guide Associations - Federation Europeene des Associations Touristiques została założona w 1986 roku w Paryżu i zarejestrowana w oparciu francuskie jako  organizacja  non-profit  grupująca  organizacje  przewodników turystycznych z krajów europejskich, a szczególnie z Unii Europejskiej.

Ma ona za cel:

wzmocnić profesjonalne powiązania członków i dbać o ich interesy,

reprezentować zawód przewodnika turystycznego na poziomie władz Unii Europejskiej i wobec poszczególnych krajów dla promocji interesów zawodowych,

promować i podnosić jakość usług oferowanych przez przewodników turystycznych w Europie.

 

Zarząd FEG składa się z przewodniczącego i czterech członków (wybieranych po dwóch co dwa lata), w Paryżu, a sekretariat w Londynie. Oficjalnymi językami Federacji są angielski i francuski, Co dwa lata zwoływane są Europejskie Konwencje Przewodników Turystycznych, a przedstawiciele organizacji członkowskich spotykają się dwa razy w roku. Aktualnie do FEG należy 12 państw na prawach pełnego członkostwa (Austria, Cypr, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Rosja, Wielka Brytania, Włochy), a członkami stowarzyszonymi (bez prawa głosu) są Łotwa i Malta. Zainteresowane członkostwem są Estonia, Czechy, Polska i Szwecja.

 

FEG współpracuje ściśle z odpowiednimi urzędami unijnymi i agendami rządowymi nad propozycjami unijnych rekomendacji dla minimalnych standardów szkolenia i kwalifikacji przewodników. Współdziałając z Komisją Europejską w Brukseli FEG odegrała istotną rolę w zdefiniowaniu profesji przewodnika turystycznego i w przygotowaniach do ogłoszenia roku 1990 Europejskim Rokiem Turystyki, a w 1991 zgłosiła skuteczny sprzeciw wobec europejskiego prawa, które miało uznawać uprawnienia przewodnika bez względu na region. Przedstawiciele FEG biorą również udział w posiedzeniach Parliamentary Tourism Intergroup w Parlamencie Europejskim oraz współpracują z Radą Europy w Strasburgu.

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA