Strona główna / BESKIDY - JAN PAWEŁ II / Beskidy przewodnik / Sucha Muzeum
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
Sucha Muzeum

PRACOWNIA DIGITALIZACJI ZBIORÓW

 W MUZEUM MIEJSKIM

 

W Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej działa już Pracownia do Digitalizacji Muzealiów, na którą samorządowa instytucja kultury pozyskała środki w wysokości 99 142 zł z Rządowego Programu Kultura+  realizowanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie. 

Przypomnijmy, że Muzeum Miejskie znalazło się w gronie 40 instytucji w kraju, którym przyznano środki na realizację tego zadania. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Muzeum ogłosiło postępowanie przetargowe, na podstawie którego wyłonieni zostali wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania. Całkowita wartość projektu to 123 928 zł z czego 20 % wkładu własnego zostało pokryte ze środków budżetu gminy oraz muzeum.

Pracownia mieści się na I piętrze południowo - wschodniego skrzydła zamku. Jej wyposażenie zostało w pełni dostosowane do procesu cyfryzacji dóbr kultury. Muzealna pracownia posiada serwer baz danych i aplikacji oraz nowoczesny, profesjonalny system do bezstykowego skanowania starodruków Aerios, dokumentów archiwalnych, ksiąg, numizmatów zbiorów kartograficznych i artystycznych jak: malarstwo, rzeźba, ceramika. W ramach projektu wykonana została sieć strukturalna oraz serwis internetowy do prezentacji kolekcji w Internecie za pomocą systemu muzealnego Navigart.

Utworzone zostały cztery stanowiska komputerowe z profesjonalnym oprogramowaniem graficznym do digitalizacji. Muzeum Miejskie wyposażone zostało w aparaty fotograficzne z wymiennymi obiektywami, kamery, drukarki laserowe oraz ploter do wydruku dużych formatów, m.in. zbiorów kartograficznych. Do nowo powstałej pracowni zakupione zostało niezbędne umeblowanie, oświetlenie, rolety oraz szafy kartotekowe i archiwalne na nośniki elektroniczne digitalizowanych archiwaliów oraz zbiorów muzealnych.

 Pracownia digitalizacji znacznie ułatwi muzealnikom prace związane z inwentaryzacją i systematyzacją zbiorów, głównie starodruków, inkunabułów i dokumentów pergaminowych. Usprawni również wykonywanie kwerend. Tworzenie kopii cyfrowych polskiego dziedzictwa narodowego jest jednym z najważniejszych warunków zachowania go dla przyszłych pokoleń. Bardzo wysoka jakość otrzymanej dokumentacji jest ważnym wsparciem dla działań konserwatorskich przy zbiorach. Umożliwia również pozyskiwanie danych na jego temat bez konieczności fizycznego kontaktu osoby oglądającej, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku nietrwałych dóbr kultury, wymagających specyficznych warunków przechowywania.  

 

Projekt dofinansowano ze środków:

 

Rządowego Wieloletniego Programu Kultura+

Gminny Sucha Beskidzka

Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

 

 

 

 

 

 

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA