Strona g≥ůwna / nr 1 (1) - WIOSNA 2004
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJ CIA
WADOWICE
TATRY
G”RY ¶WI TOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWE£ II
BABIA G”RA
G”RY WYSOKIE
RO¶LINY I ZWIERZ TA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
SamorzĪd Przewodnikůw
polski
\\W G”RACH NR 1 (1) WIOSNA 2004

SZANOWNI PA—STWO!

 


 

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† G√≥ry roztaczajĪ sw√≥j urok na kaŅdego, spo∂r√≥d milion√≥w turyst√≥w, przybywajĪcych w nie co roku. WabiĪ tajemnicĪ ukrytych w nich skarb√≥w, zachwycajĪ niezwyk≥o∂ciĪ przyrody, dajĪ si≥Í do pracy, do Ņycia. Nic tak nie smakuje po d≥ugiej wÍdr√≥wce, jak ≥yk zimnej wody ze ľr√≥de≥ka, zagubionego gdzie∂ w lesie.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Wiatr, ten nieod≥Īczny towarzysz wÍdrowca, pie∂ci delikatnie twarze, by za chwilÍ wypa∂ś zza grani i uderzyś z impetem.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Burza, lepiej nie spotkaś jej w g√≥rach, lepiej uciekaś w dolinÍ, ale kto jĪ przeŅy≥, nawet w dolinie bÍdzie mia≥ d≥ugo co wspominaś.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚ÄěW g√≥ry, w g√≥ry mi≥y bracie, tam swoboda czeka na ciÍ...‚ÄĚ wo≥a≥ Wincenty Pol w po≥owie XIX w., zauroczony tĪ niezwyk≥Ī g√≥rskĪ krainĪ. DziesiĪtki tysiÍcy turyst√≥w, setki naukowc√≥w i poet√≥w posz≥o w g√≥ry za jego g≥osem. Powstawa≥y powaŅne prace naukowe, taternicy zdobywali niezdobyte dotĪd szczyty, poeci szukali mi≥o∂ci. CzÍ∂ś z nich pozostawa≥a w g√≥rach na zawsze dajĪc ∂wiadectwo swej odwagi, inni wracali i opowiadali tak piÍknie, jak tylko zauroczeni ludzie potrafiĪ opowiadaś. W≥a∂nie tacy autorzy bÍdĪ PaŮstwa prowadziś ‚ÄěW g√≥rach‚ÄĚ do miejsc niezwyk≥ych. OpowiedzĪ o sukcesie i tragedii, o ludziach, kt√≥rzy na stale wpisali siÍ do wiecznej ksiÍgi g√≥r.

           

Zapraszam do lektury                                                        Redaktor naczelny

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Janusz JÍdrygas

 
 • METAFIZYKA¬†
 • BABIOG√ďRSKI PARK
 • HISTORIA POWSTANIA
 • TAJEMNICZE ¶WIATY
 • BABIOG√ďRSKIE ¶CIEĮKI
 • KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
 • GORCE
 • TWIERDZA NAD DUNAJCEM
 • KAPLICA KUNDUSI
 • TRAGEDIE TATRZA—SKIE
 • SUKCES I TRAGEDIA
 • SUDECKIE PARADOKSY
 • G√ďRY ¶WI TOKRZYSKIE
 • P£AZY W G√ďRACH
 • WIOSNA
 • CZTERNASTY W KORONIE
 • LAWINA
 • W KRAINIE INK√ďW
 • JAK ZDOBY∆
 • SULOVSKIE VRCHY
 • KIEĮMARK
 • FOTOGRAFIA
 • MEDYCYNA W PLECAKU


 • ¬© Wszelkie prawa zastrzezone¬†¬†¬†¬† INTERAKTYWNA POLSKA
  Webmaster: PROMEDIA