Strona g≥ůwna / PROPOZYCJE WYCIECZEK
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJ CIA
WADOWICE
TATRY
G”RY ¶WI TOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWE£ II
BABIA G”RA
G”RY WYSOKIE
RO¶LINY I ZWIERZ TA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
SamorzĪd Przewodnikůw
polski
Wycieczki gůrskie. Wycieczki szkolne i zak≥adowe 2010/11 r.

[¬†Oferta¬†szczegůlowa ¬†] [¬†Wycieczka¬†d≥ugi¬†majowy¬†weekend ¬†] [¬†Pieniny¬†≥atwe ¬†] [¬†Tatry,¬†Jaskinie,¬†baseny ¬†] [¬†Oferta¬†dla¬†Warszawy ¬†] [¬†Bitwa¬†pod¬†Austerlitz¬†] [¬†Oferta¬†program¬†wycieczek¬†2¬†dni ¬†] [¬†WYCIECZKI¬†LATO¬†2011 ¬†] [¬†Adrsspach¬†Gory¬†Stolowe ¬†]

VOYAGE Biuro Przewodnickie Turystyczne Handlowe Wydawnictwo - wydawca kwartalnika "W górach"
34-100  Wadowice   Obr. Westerplatte 15/13
tel.0608 294 637 tel; 608 294 637 e-mail redakcja@wgorach.com
Janusz JÍdrygas przewodnik beskidzki, przewodnik tatrzaŮski, terenowy, pilot wycieczek, instruktor przewodnictwa.

Wycieczki górskie oferta >>>>

Wycieczki w góry Tatry, Pieniny z Warszawy oferta >.

Propozycje, oferta wycieczek g√≥rskich. Wybierz siÍ na wycieczkÍ z wydawcĪ i autorami "W g√≥rach". Co zwiedzaś w g√≥rach Polski i S≥owacji. Jakie sĪ walory turystyczne g√≥r. Zobacz r√≥wnieŅ przepisy regulujĪce bezpieczeŮstwo w g√≥rach, zasady bezpieczeŮstwa >>>>

Trekking zima w Beskidach zobacz >>>>¬†¬† Wybierz siÍ na wycieczkÍ z przewodnikiem - spytaj ile to kosztuje.
PoniŅej przedstawiono kr√≥tki program i atrakcje turystyczne w g√≥rach Woj. Ma≥opolskie, Polska, S≥owacja.

Wycieczka do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej program >>

Wycieczki jednodniowe w g√≥ry/lub ≥Īczone dwudniowe, trzydniowe:
Program wycieczki turystycznej jednodniowej po Beskidach, Pieninach, Tatrach

Babia G√≥ra 1725 m n.p.m. najwyŅszy szczyt Beskid√≥w ¬†¬†
NajwyŅszy szczyt Beskidu Įywieckiego,¬†po drodze schronisko PTTK,¬†niezwyk≥a ro∂linno∂ś piÍtra kosodrzewiny,¬†oraz piÍtra hal,¬†czas przej∂cia ok. 5 godz., przewyŅszenia w zaleŅno∂ci od trasy 700 - 1000 m.

Hala Krupowa - Police 1369m n.p.m.
Trasa ostatniej wÍdr√≥wki g√≥rskiej¬†ks.kard. Karola Wojty≥y przed powo≥aniem Go na StolicÍ PiotrowĪ, po drodze
schronisko PTTK,czas przej∂cia 5 godz., przewyŅszenia 600 m.¬†¬†

Wielki Ja≥owiec 1111m n.p.m.
Przej∂cie pasmem Wielkiego Ja≥owca¬†po drodze g√≥rskie hale¬†≥adne widoki na BabiĪ G√≥rÍ,¬†schronisko.

Lipowska 1324m n.p.m. - Rysianka 1322 m n.p.m. 
PiÍkny szlak prowadzĪcy g√≥rskimi¬†halami z¬†widokami na Beskidy,¬†Tatry, NiŅne Tatry,¬†W. Chocz, Ma≥Ī i WielkĪ FatrÍ.¬†Czas przej∂cia 5 godz., przewyŅszenia 700 m. Schroniska PTTK.

Pilsko 1554m n.p.m.
Drugi najwyŅszy szczyt Beskid√≥w¬†po drodze schronisko PTTK na Hali Miziowej,¬†niezwyk≥a ro∂linno∂ś, kosodrzewina,¬†czas przej∂cia 5 godz., przewyŅszenia w zaleŅno∂ci od trasy 700 - 1000 m.

Wielka Racza 1236m n.p.m. ‚Äď Wielka Rycerzowa 1226m n.p.m.
Szlak prowadzĪcy pasmem¬†granicznym liczne hale,¬†widoki na polskie i s≥owackie g√≥ry,¬†czas przej∂cia 7 godz.,¬†przewyŅszenia 700 m,po drodze trzy schroniska,

Barania Góra 1220m n.p.m.
Rezerwat wykapy Wis≥y -¬†tu bierze sw√≥j poczĪtek¬†Kr√≥lowa Polskich Rzek¬†- WIS£A.¬†Wjazd kolejkĪ krzese≥kowĪ na¬†Skrzyczne 1257 m n.p.m.¬†Malinowska Ska≥a /wychodnie piaskowca/¬†Barania G√≥ra,¬†po drodze dwa schroniska PTTK,¬†czas przej∂cia 4 godz., przewyŅszenia 400m

Czantoria Wielka 995m n.p.m. ‚Äď StoŅek 978m n.p.m.¬†
Przej∂cie pasmem granicznym¬†schronisko PTTK StoŅek widoki na polskie i czeskie g√≥ry,

KolejkĪ linowĪna SzyndzielniÍ przej∂cie na Klimczok do Szczyrku.
 
PÍtla beskidzka: CENA 49,-z≥¬†
Kaskada So≥y /jeziora zaporowe Tresna, PorĪbka, Czaniec/, Įar (elektrownia szczytowo pĪpowa/kolejka g√≥rska/),¬†Įywiec /zamek, park pa≥acu Habsburg√≥w, katedra/,¬†WÍgierska G√≥rka¬†/schron bojowy WÍdrowiec z okresu II Wojny ¶wiatowej/¬†Koczy Zamek /panorama Beskid√≥w/,¬†Koniak√≥w /koronki/,¬†Istebna /zabytkowa zagroda Kawulok√≥w/,¬†Wis≥a /skocznia, bar Pod Bocianem,

Turbacz¬†1311m n.p.m. NajwyŅszy szczyt Gorc√≥w.¬†¬†¬†¬† GorczaŮski Park Narodowy¬†¬†
Prowadzi tam¬†wiele piÍknych¬†widokowych tras¬†przez urokliwe¬†gorczaŮskie hale¬† Turbacz 1311 m.

Wycieczki 1 dniowe w Pieniny
Pieniny¬†¬†¬† Zobacz ofertÍ szczeg√≥lowĪ¬† >>>>>>>
- Ko∂cio≥y w¬†£opusznej¬†i DÍbnie,¬†gr√≥b ks. prof. J√≥zefa Tischnera, Frydman¬†piwnice,¬†Niedzica, wÍdr√≥wka g√≥rska:¬†Trzy Korony,¬†zamek ∂w. Kingi,¬†Szczawnica wody mineralne, lub:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
- Ko∂ci√≥≥¬†i gr√≥b ks. prof. Tischnera w £opusznej,¬†Frydman¬†piwnice,¬†rezerwat Prze≥om Bia≥ki,¬†WĪw√≥z Homole,¬†Szczawnica wody mineralne lub:
- Szczawnica¬†wody mineralne, wycieczka g√≥rska:¬†Sokolica, Kro∂cienko,¬†Zamek¬†Czorsztyn,¬†Polana Majerz kulturowy wypas owiec, wyr√≥b oscypk√≥w
- KolejkĪ linowĪ na PalenicÍ,¬†wycieczka g√≥rska, Palenica-Szafran√≥wka-Durbaszka/wypas owiec oscypki, ŅÍtyca/- Prz. Pod WysokĪ- WĪw√≥z Homole, Szczawnica wody mineralne.

Wycieczki 1 dniowe w Tatry
Zakopane¬†¬†¬† Zakopane¬†¬†¬†¬†¬†¬† Zobacz ofertÍ szczeg√≥lowĪ¬† >>>>>>>
Spacer po mie∂cie,¬†budownictwo regionalne,¬†cmentarz PÍks√≥w Brzyzek, pierwszy ko∂ci√≥≥, wjazd na Guba≥√≥wkÍ. MoŅliwe kĪpiele w basenach termalnych w Szaflarach lub w Bukowinie TatrzaŮskiej.

Tatry¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Zobacz ofertÍ szczeg√≥lowĪ¬† >>>>>>>
Do wyboru jedna z wielu piÍknych tras:¬†¬†
Morskie Oko, Dol. PiÍciu Staw√≥w Pol.,¬†Hala¬†GĪsienicowa,¬†Dol.Bystrej, Dol. Ko∂cieliska - jaskinie,¬†Dol. Chocho≥owska, ¶cieŅka nad Reglami, Czerwone Wierchy.
W miarÍ wolnego czasu spacer po Zakopanem, lub kĪpiel w basenach: ľr√≥d≥a termalne w Szaflarach, lub Bukowina TatrzaŮska.
Uwaga: Istnieje moŅliwo∂ś¬† organizacji wycieczek wysokog√≥rskich
Skansen budownictwa drewnianego Wygie≥z√≥w,¬†zamki¬†Lipowiec i TÍczyn.
W cenie: przejazd autokarem, opieka przewodnika, wstÍpy do skansenu oraz zamku.
Ojcowski Park Narodowy:
Grota £okietka lub¬†Jaskinia Ciemna,¬†Brama Krakowska, Dol. PrĪdnika, Maczuga Herkulesa, Zamki w Ojcowie i Pieskowej Skale, przyroda, Jaskinia Nietoperzowa, grill

oraz na zamek w Ojcowie, Jaskinia Nietoperzowa, grill  
KolejkĪ linowĪ na SzyndzielniÍ przej∂cie na Klimczok do Szczyrku.

Kraków: Wawel, Droga Królewska, UJ, Rynek,     Kraków
W cenie: przejazd autokarem, opieka pilota, przewodnika krakowskiego,¬†wstÍpy na wieŅÍ Dzwon Zygmunta, do grob√≥w kr√≥lewskich.
Uwaga: Istnieje moŅliwo∂ś organizacji wyjazd√≥w do parku wodnego, tr√≥jwymiarowego kina.
Wieliczka /kopalnia soli/, Dobczyce /zamek/

Wroc≥aw ‚Äď Panorama Rac≥awicka, zwiedzanie miasta.

 -  E X T R E M E -

Ska≥ki podkrakowskie /Jura/
Wspinaczka, zjazdy na linie z udzia≥em instruktor√≥w Klubu Wysokog√≥rskiego¬† Polskiego ZwiĪzku Alpinizmu, lub GOPR.

Wycieczki 2 i 3 dniowe w Pieniny, Atrakcyjny program wycieczki wielodniowej, kilkudniowej. Oferta program szczeg√≥≥owy wycieczek dwudniowych

Pieniny 2 dni.¬†¬†¬†¬†¬† PieniŮski Park Narodowy¬†¬†¬†¬† Oferta szczeg√≥≥owa ≥atwa >>>
Historia, £opuszna¬†ko∂ci√≥≥,¬†DÍbno ko∂ci√≥≥,¬†Frydman¬†piwnice,¬†kasztel,¬†ko∂ci√≥≥,¬†Niedzica¬†zamek,¬†Trzy Korony¬†Zamek ∂w. Kingi,¬†Szczawnica wody mineralne, WĪw√≥z Homole,¬†Sokolica,¬†Czorsztyn Zamek,¬†pol. Majerz.

Pieniny 3 dni.¬†¬†¬†¬† Pieniny¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† SP£YW PRZE£OMEM DUNAJCA
Historia, ko∂ci√≥≥,¬†DÍbno¬†ko∂ci√≥≥,¬†Frydman¬†piwnice,¬†kasztel,¬†ko∂ci√≥≥,¬†¬†Niedzica¬†zamek,¬†Trzy¬†Korony,¬†Zamek¬†∂w Kingi,¬†Szczawnica wody mineralne, wyjazd kolejkĪ linowĪ na PalenicÍ,¬†Szafran√≥wka, Durbaszka, prz.pod WysokĪ,¬†WĪw√≥z Homole,¬†Sokolica,¬†Czorsztyn Zamek, Pol. Majerz, rezerwat Prze≥om Bia≥ki


Wycieczki dwu i trzydniowe Tatry
Tatry 2 dni.¬†¬†¬†¬†¬†¬† TatrzaŮski Park Narodowy
Do wyboru dwie z wielu wspania≥ych wycieczek g√≥rskich a w∂r√≥d nich:¬†Morskie Oko, Dol. PiÍciu Staw√≥w, Hala GĪsienicowa,¬† Dol. Bystrej, Dol. Ko∂cieliska - jaskinie, Dol. Chocho≥owska. ¶cieŅka nad Reglami, kolejka na Kasprowy Wierch, Czerwone Wierchy.

Uwaga: Istnieje moŅliwo∂ś organizacji wycieczek wysokog√≥rskich
Tatry 3 dni.
Do wyboru trzy z wielu tras: Morskie Oko, Dol. PiÍciu Staw√≥w Pl. Hala GĪsienicowa,¬† Dol. Bystrej, Dol. Ko∂cieliska - jaskinie, WĪw√≥z Krak√≥w,¬†Dol. Chocho≥owska. ¶cieŅka nad Reglami, Czerwone Wierchy

Uwaga: Istnieje moŅliwo∂ś organizacji wycieczek wysokog√≥rskich

Wycieczki 2 i 3 dni w Beskidy
Gorce 2 dni.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† GorczaŮski Park Narodowy
Do wyboru¬†dwie z wielu¬†tras prowadzĪcych¬†urokliwymi gorczaŮskimi halami: Maciejowa, Stare Wierchy,¬†Turbacz¬†1311 m¬†n.p.m.¬†Kud≥oŮ,¬†Gorc, LubaŮ, Kiczora, Dolina Kamienicy, i in. / mapa /

Gorce 3 dni.     GOPR Pogoda
Do wyboru¬†trzy z wielu tras:¬†Maciejowa, Stare Wierchy,¬†Turbacz¬†1311m¬†n.p.m.¬†¬†Kud≥o٬†Gorc,¬†LubaŮ,¬†¬†Kiczora,¬†Dolina Kamienicy¬† i in.

Wycieczki 2 i 3 dniowe w Bieszczady
Bieszczady 3 dni.     
Bieszczadzki Park Narodowy 
Sanok¬†skansen¬†bud. regionalnego, ikony¬†rejs statkiem, zalew, Solina¬†zapora¬†wodna,PolaŮczyk Bieszczadzka¬†kolejka¬†wĪskotorowa, wielka¬†pÍtla bieszczadzka,¬†do¬†wyboru¬†wÍdr√≥wki g√≥rskie: Tarnica,¬†Po≥onina WetliŮska,¬†po≥onina¬†CaryŮska¬†i in.

Szlak Naftowy 3 dni
Jas≥o, Krosno, Sanok, Lesko, Ustrzyki Dolne - moŅliwo∂ś kontynuacji Ukraina: Sambor, Drohobycz, Lw√≥w

Szlak Piastowski 3 dni
PoznaŮ
, Ostrów Lednicki, Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Kruszwica, Biskupin.

Szlak Renesansu 2 dni 
Baran√≥w Sandomierski, Sandomierz /rejs po Wi∂le/, Kazimierz Dolny, /rejs po Wi∂le/

Szlak Renesansu 3 dni 
Baran√≥w Sandomierski, Sandomierz /rejs po Wi∂le/, Kazimierz Dolny, /rejs po Wi∂le/, Lublin, Zamo∂ś

G√≥ry ¶wiÍtokrzyskie 2 dni¬†
Jaskinia Raj¬†/Chyba najpiÍkniejsza pod wzglÍdem ilo∂ci i jako∂ci form z udostÍpnionych turystycznie¬†jaskiŮ Polski, Zamek ChÍciny, OblÍgorek muz. H Sienkiewicza¬†dĪb Bartek¬†huta Samson√≥w¬†Kielce /katedra, pa≥ac biskup√≥w /, nocleg, wÍdr√≥wka¬†g√≥rska/ £ysiec go≥oborza ¶wiÍty KrzyŅ/¬† zwiedzanie kompleksu klasztornego/ -¬†£ysica ‚Äst¶wiÍta Katarzyna,¬† ¶wiÍtokrzyski Park Narodowy

S £ O W A C J A - Program wycieczki, atrakcje turystyczne
-1 dzieŮ - do wyboru:
¬†¬†¬† - Czerwony Klasztor¬†/moŅliwy sp≥yw Dunajcem/,¬†Zamek Stara Lubowla, Jaskinia Bielska, lub
¬†¬†¬† - Jaskinia Bielska,¬†Stary Smokowiec¬†/kolejka na siode≥ko-wodospady/,¬†Vrbov /baseny termalne/, lub
¬†¬†¬†¬†- S≥owacki Raj -¬†piÍkne skalne wĪwozy Vrbov /baseny termalne/, lub
¬†¬†¬†¬†- Vychlovka /skansen/,¬†Terchowa /Janosik/,¬†Ma≥a Fatra /skaliste wĪwozy/, Orawski Zamek, lub
    - Orawski Zamek, Jaskinie Demianovskie, Besenova /baseny termalne/ lub Liptowski Mikulasz /baseny/ 

Wycieczka 3 dni Tatry Wysokie, Jaskinie, gorĪce ľr√≥d≥a¬† zobacz program szczeg√≥≥owy >>>
- Jaskinia BielaŮska, Hrebienok /kolejka g√≥rska/, Dolina Starole∂na - wodospady, Dolina KieŅmarska, Jaskinia WaŅecka, Szczyrbskie Jezioro, Dolina MiÍguszowiecka, Popradzkie Jezioro, baseny termalne.
- S≥owacja wycieczka 2 dni SPISZ, LIPT√ďW-do wyboru:
- Spiska Kapitu≥a, Spiska Nowa Wie∂,¬†Czewony Klasztor¬†/moŅliwy sp≥yw Dunajcem /, Haligowskie Ska≥y,¬†Zamek Stara Lubowla /skansen/,¬†Podoliniec,¬†Gniazda,¬†WyŅne RuŅbachy¬†/kĪpiele termalne/,¬†KieŅmark,¬†Lewocza,¬†Spiski Hrad /najwiÍkszy zamek w europie ∂rodkowej wpisany na listÍ UNESCO/gejzer trawertynowy, Jaskinia Bielska, lub:¬†
- Czerwony Klasztor /moŅliwy sp≥yw Dunajcem /,¬†Zamek Stara Lubowla /skansen/,¬†Podoliniec, Gniazda,¬†WyŅne RuŅbachy¬†/baseny termalne/,¬†KieŅmark,¬†Lewocza, Spiska Nowa Wie∂, S≥owacki Raj,
Tatry:¬†Stary Smokowiec, Siode≥ko /moŅliwy wjazd kolejkĪ/ wodospady Zimnej Wody od XIX w. opiewane przez poet√≥w, TatrzaŮska £omnica,
          
- S≥owacki Raj -¬†¬†niezwykle pasjonujĪca¬†wÍdr√≥wka skalnymi wĪwozami¬†wyŅ≥obionymi w wapiennych ska≥ach.¬†Szlaki miescami prowadzĪ po przerzuconych nad rwĪcymi potokami, po stopniach wbitych w pionowĪ skalnĪ ∂cianÍ - nad Prze≥omem Hornadu¬†Podczas wÍdr√≥wki spotyka siÍ wielokrotnie stalowe stopnie i drabinki dziÍki kt√≥rym moŅna pokonaś nawet kilkunastometrowe¬†pionowe ∂ciany¬†podczas wycieczki.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
W cenie: przejazd autokarem, opieka przewodnika, nocleg, obiadokolacja, ∂niadanie.
-S≥owacja wycieczka 3 dni SPISZ, LIPT√ďW-do wyboru:
- Czerwony Klasztor, /moŅliwy sp≥yw Dunajcem /, Haligowskie Ska≥y, Zamek Stara Lubowla,¬†Podoliniec, Gniazda,¬†WyŅne RuŅbachy,¬†Spiska Bia≥a,¬†KieŅmark,¬†Lewocza,¬†Spiski Zamek, Spiskie Podgrodzie, Spiska Nowa Wie∂,¬†gejzer trawertynowy, S≥owacki Raj,¬†Tatry: Stary Smokowiec, Siode≥ko, TatrzaŮska £omnica, Jaskinia Bielska,¬†Jaskinia WaŅecka, Poprad park wodny i in.
W cenie: przejazd autokarem,¬†opieka przewodnika, 2 noclegi, 2 obiadokolacje, 2 ∂niadania
,

¬†- S≥owacja wycieczka 4 dni SPISZ, S≥OWACKI RAJ¬†¬†¬†¬†¬† Zobacz oferta szczeg√≥≥owa >>>>>
- Czerwony Klasztor, /moŅliwy sp≥yw Dunajcem /, Zamek Stara Lubowla,¬† KieŅmark,¬†Lewocza,¬†Spiski Zamek, Spiskie Podgrodzie,¬† gejzer trawertynowy, S≥owacki Raj,¬† Poprad park wodny i in.

-2 dni ORAWA, LIPT√ďW
-Vychlovka /skansen/, Terchowa /Janosik/,¬†Ma≥a Fatra /skaliste wĪwozy/, Besenova /baseny/¬†Orawski Zamek,¬†Jaskinie Demianowskie /do wyboru/, Liptowski Mikulasz /baseny termalne - Tatralandia/

-3 dni ORAWA, LIPT√ďW¬†
Polana Brestowa /skansen/,¬†Orawski Zamek, Terchowa /Janosik/,¬†Ma≥a Fatra /skaliste wĪwozy/¬†Besenova /baseny termalne/, nocleg, wycieczka g√≥rska: kolejkĪ kinowĪ pod Chopok /schronisko/- Dziumbir- prz. pod KrakowĪ HolĪ, Lucki, nocleg,¬†Jaskinie Doliny Demianowskiej,¬†Liptowski Mikulasz park wodny.

-3 dni ORAWA, LIPT√ďW, SPISZ¬†¬†¬† TANAP
Szczyrbskie Jezioro,¬†Polana Brestowa /skansen/, Orawski Zamek, Terchowa /Janosik/,¬†Ma≥a Fatra /skalne wĪwozy/, Besenova /basen termalny/, nocleg, wycieczka g√≥rska: kolejkĪ linowĪ pod Chopok /schronisko/- Dziumbir-¬†Prz. pod KrakowĪ HolĪ, Lucki, nocleg,¬†Jaskinia Svobody,wycieczka g√≥rska do Popradzkiego Stawu symboliczny cmentarz pod OsterwĪ.

-2 dni Sulowskie Ska≥y
Wycieczki g√≥rskie¬†najpiÍkniejszym¬†szlakiem Sulowskich Ska≥ -¬†Gotycka Brama /utw√≥r skalny w kszta≥cie bramy/¬†Sulovski Hrad /na skalnej iglicy wznosi siÍ zamek/ S≥owackie Betlejem /szopka po∂wiÍcona r√≥Ņnym rodzajom pracy ludzkiej/,¬†Rajeckie Teplice /baseny termalne na wolnym powietrzu oraz kryte/

-3 dni Sulowskie Ska≥y
Wycieczki g√≥rskie¬†najpiÍkniejszym¬†szlakiem Sulowskich Ska≥:¬†Gotycka Brama/utw√≥r skalny w kszta≥cie bramy/¬†Sulowski Hrad¬†/na skalnej iglicy wznosi siÍ zamek/¬†Brada, Kecka, Pastuch, Grzyby S≥owackie Betlejem /szopka po∂wiÍcona r√≥Ņnym rodzajom pracy ludzkiej/,¬†Rajeckie Teplice / baseny termalne na wolnym powietrzu oraz kryte/

-2 dni Ma≥a Fatra¬†
Kolejne g√≥ry gdzie trasy prowadzĪ
¬†zar√≥wno skalnymi wĪwozami na dnie kt√≥rych p≥ynĪ spienione potoki,¬†a kt√≥rych nurty¬†pokonuje siÍ za pomocĪ licznych k≥adek,¬†¬†pionowe ∂ciany pokonywane za pomocĪ zamocowanych drabin¬†dostarczajĪ nie lada emocji.¬†Ma≥a Fatra zaprasza do wÍdr√≥wki ≥agodnie wznoszĪcymi siÍ grzbietami -¬†Stoh, Chleb, Wielki KrawaŮ /nieco ponad 1700 m n.p.m./¬†ale i dla ∂mia≥k√≥w oferuje niez≥Ī wspinaczkÍ na skalne szczety Ma≥ego i Wielkiego Rozsutca.

-3 dni Ma≥a Fatra

C Z E C H Y    
-3 dni SUDETY¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Adrspasskie Skalne Miasto wycieczka program szczeg√≥≥owy zobacz >>>
Polska; Wambierzyce,¬†droga stu zakrÍt√≥w,¬†kaplica czaszek¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
Park Narodowy G√≥r Sto≥owych¬†Szczeliniec Wielki -¬†skalne labirynty,¬†
Czechy; Brumovskie Ska≥y¬†- skalne labirynty¬†Adrspasskie - Teplickie SKALNE MIASTA
niewiarugodnie piÍkne¬†skalne labirynty gdzie wysoko∂ci (mapa)¬†pionowych ∂cian zbiegajĪcych siͬ†na wyciĪgniÍcie rÍki,¬†czÍsto przekraczajĪ 100 m wysoko∂ci¬†Na skalnej iglicy wznosi≥o siÍ prehistoryczne zamczysko do kt√≥rego prowadzi szereg drabin. Ulubionym zajÍciem turyst√≥w jest por√≥wnywanie kszta≥tu form skalnych do zwierzĪt, ludzi, twarzy, basen czynny sezonowo.

-3 dni SUDETY, PRAGA
Polska:¬†Wambierzyce,¬†droga stu zakrÍt√≥w,¬†kaplica czaszek¬†Park Narodowy G√≥r Sto≥owych¬†Szczeliniec Wielki -¬†skalne labiryny,¬†
Czechy: Praga, Adrspassko - Teplickie SKALNE MIASTA
 
-3 dni PRAGA
kompleks zamkowy Hradczany /Plac LoretaŮski, Plac HradczaŮski, katedra ∂w. Wita, Zamek Kr√≥lewski, ko∂ci√≥≥ ∂w. Jerzego/, Z≥ota Uliczka, Most Karola, Wyszehrad /legendarna kolebka rodu Przemy∂lid√≥w/, Plac Wac≥awa.

DziÍki wsp√≥≥pracy kwartalnika ‚ÄěW g√≥rach‚ÄĚ z wybitnymi znawcami g√≥r istnieje moŅliwo∂ś organizacji wycieczek specjalistycznych np. przyrodniczych, fotograficznych w kt√≥rych mogĪ wziĪś udzia≥ autorzy piszĪcy do naszego¬†czasopisma.
Dla szk√≥≥ wsp√≥≥pracujĪcych z naszym biurem istnieje moŅliwo∂ś organizacji prelekcji po≥Īczonych z pokazami slajd√≥w przez wrÍcz legendarnych podr√≥Ņnik√≥w, zdobywc√≥w g√≥rskich szczyt√≥w na wszystkich kontynentach, autor√≥w wielu rekord√≥w g√≥rskich.
DbajĪc o bezpieczeŮstwo w g√≥rach moŅemy zorganizowaś spotkania z ratownikami g√≥rskimi po≥Īczone z pokazem podstawowych technik i sprzÍtu ratowniczego. Istnieje moŅliwo∂ś organizacji kursu /pogadanki/ na temat pierwszej pomocy, zachowania siÍ w sytuacjach kryzysowych, obowiĪzkowego sprzÍtu, oraz odzieŅy jakĪ naleŅy zawsze mieś w plecaku podczas wÍdr√≥wek g√≥rskich.

ĮyczÍ PaŮstwu wielu piÍknych chwil spÍdzonych w romantycznych g√≥rskich zakĪtkach, oraz zawsze bezpiecznego powrotu do domu.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

Janusz JÍdrygas

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA