Strona główna / GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE - KLIKNIJ NA ZDJĘCIE ABY ZOBACZYĆ POWIĘKCZENIE


GĂłry Świętokrzyskie zdjęcia GALERIA II

GĂłry Świętokrzyskie Święta Katarzyna zdjęcia galeria

GĂłry Świętokrzyskie z lotu ptaka zdjęcia galeria

GĂłry Świętokrzyskie zdjęcia GALERIA II

Święty Krzyż Świętokrzyskie Milenium zdjęcia galeria

GĂłry Świętokrzyskie Święty Krzyż
 
Jaskinia Raj zdjęcia galeria I
 
Minerały, kamienie szlachetne, kryształy, zdjęcia, galeria
 
Ptaki w GĂłrach Świętokrzyskich
 
GĂłry Świętokrzyskie pierwotna Puszcza Jodłowa zdjęcia galeria
         
GĂłry Świętokrzyskie

lysica.jpg (21.69 Kb)

Odległe dzieje, prastare słowiańskie korzenie, legendy i mity, to wszystko spotka wędrowiec, turysta przybywając w GĂłry Świętokrzyskie. Od najdawniejszych czasĂłw te gĂłry miłowali ludzie i bogowie. W dolinach przez tysiąclecia dobywano krzemień i żelazo. Na szczytach gĂłr bito pokłony przed Świstem, Poświstem i Pogodą. Przed dziesięcioma wiekami sprowadzeni tu Benedyktyni uczyli uprawy zbĂłż, zakładali sady i ogrody, wznosili szkoły i szpitale. Przywieźli ze sobą w te gĂłry pełne słowiańskich kontyn i świętych miejsc okruchy drewna z Krzyża Świętego. Od tych relikwii wziął swoją nazwę ich klasztor i całe pasmo tutejszych gĂłr nazwane GĂłrami Świętokrzyskimi. Sekrety tej ziemi opisywał Stanisław Staszic, założyciel Szkoły Akademicko-GĂłrniczej w Kielcach. Gotowość do walk powstańczych składał w codziennych modlitwach Piotr Ściegienny, kapłan, zesłaniec, patriota. Piękno Puszczy Jodłowej, tajemniczość gołoborzy opisywał rozmiłowany w małej ojczyźnie Stefan Żeromski.

Historia, legenda i wspĂłłczesność
 • Historia, legenda i świętokrzyskie czarownice. Potwierdzeniem kultu bĂłstw słowiańskich i miejsca, gdzie stała słowiańska kontyna, to do dziś zachowane i widoczne w zarysie wały kultowe opasujące wierzchołek drugiej co do wielkości gĂłry pasma gĂłr zwanych też ŁysogĂłrami. Historia, legenda.
 • Święty Krzyż. Dwuwierzchołkowy Łysiec na niższej wschodniej kulminacji dźwiga opactwo benedyktynĂłw z relikwiami Świętego Krzyża. Najstarsza droga w czasach przedchrześcijańskich wiodła na gĂłrę od strony wschodniej, do przejścia w wale kamiennym opasującym jego kulminację. Obecnie trasa ta nosi nazwę „Drogi KrĂłlewskiej” i oznaczona jest znakami turystycznymi koloru niebieskiego. Święty Krzyż.
 • Łysica. Dumna i wyniosła, tajemnicza i piękna, otulona szalem ciemnego boru, naznaczona gołoborzem. Od najdawniejszych czasĂłw osnuta jest legendami mĂłwiącymi o czarownicach, diabłach i starożytnym zamczysku. Na początku XX wieku stała się symbolem idei krajoznawczych i tęsknot narodowych. Łysica.
 • Budowa geologiczna. Dla turysty posiadającego umiejętność „czytanie księgi Ziemi” GĂłry Świętokrzyskie są nieocenioną „bibliotekąâ€. WojewĂłdztwo Świętokrzyskie należy do najbardziej urozmaiconych regionĂłw pod względem budowy geologicznej. GłĂłwny trzon GĂłr Świętokrzyskich zbudowany ze skał wszystkich formacji geologicznych należy do najciekawszych, ale tez do najstarszych gĂłrotworĂłw w Europie. Budowa geologiczna.
 • Puszcza jodłowa Stefan Żeromski /fragmenty. W uszach moich trwa szum twĂłj, lesie dzieciństwa i młodości – choć tyle lat nie dano mi go słyszeć na jawie! Przebiegam w marzeniu wyniosłe gĂłry – Łysicę, Strawczaną, Bukową, klonową, StrĂłżę – gĂłry moje domowe – Radostową i Kamień. Puszcza jodłowa.
Świętokrzyski Park Narodowy
 •  55 lat Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Najstarsze w kraju i stosunkowo słabiej zaznaczające się w krajobrazie GĂłry Świętokrzyskie wzbudzały w przeszłości i wspĂłłcześnie żywe zainteresowanie badaczy, społeczeństwa, a szczegĂłlnie młodzieży. Dla wielu PolakĂłw GĂłry Świętokrzyskie to wspomnienie szkolnej wycieczki lub religijnej uroczystości w sanktuarium Świętego Krzyża. 55 lat Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
 • Historia powstania ŚPN. Początki zorganizowanej ochrony przyrody w GĂłrach Świętokrzyskich sięgają okresu międzywojennego. W wyniku usilnych zabiegĂłw i starań, powołanej w 1919 roku Tymczasowej Komisji Ochrony Przyrody, utworzono w 1920 roku pierwszy, prawnie chroniony rezerwat przyrody na Chełmowej GĂłrze o powierzchni 165 hektarĂłw. Historia powstania ŚPN.
 • Galeria widokowa na gołoborzu na Łysej GĂłrze - dla zwiedzających i dzikiej przyrody. Świętokrzyski Park Narodowy od wielu lat udostępnia zwiedzającym gĂłrny fragment gołoborza na Łysej GĂłrze (595 m n.p.m. synonim: Łysiec, Św. Krzyż) oraz przebiegający w bezpośrednim sąsiedztwie pogański wał kultowy z VII – XI wieku n.e. Galeria widokowa.
Przyroda - rośliny i zwierzęta w ŚPN
 • Fauna ŚPN. ZrĂłżnicowanie gatunkowe fauny parku jest związane ze zrĂłżnicowaniem warunkĂłw środowiskowych. Z jednej strony obserwujemy wyjątkowe jej ubĂłstwo, z drugiej zaś bogactwo. UbĂłstwo dotyczy ichtiofauny, co wynika ze szczegĂłlnych warunkĂłw hydrograficznych. Bogactwo natomiast dotyczy rĂłżnych grup, m.in. ptakĂłw. Fauna ŚPN.
 • Ptaki, awifauna ŚPN. Zdolność lotu daje im możliwość przemieszczania się na duże odległości, wydawałoby się bez żadnych ograniczeń. Po części tak jest. W okresie wędrĂłwki wiosennej i jesiennej wiele gatunkĂłw spotykamy w miejscach gdzie w sezonie lęgowym na prĂłżno byśmy ich szukali. NiektĂłre ptaki są jednak osiadłe, co znaczy że nie podejmują dalekodystansowych migracji związanych ze zmianą pĂłr roku. Ptaki, awifauna ŚPN.
 • Drzewa pomnikowe w ŚPN. Z formalnego punktu widzenia są to drzewa wyrĂłżniające się wśrĂłd innych okazałymi wymiarami, ktĂłre określa „Instrukcja o urządzaniu lasĂłw w parkach narodowych i rezerwatach przyrody”. Drzewa te wzbudzają duże zainteresowanie uczonych, turystĂłw, mieszkańcĂłw. Często związane są z nimi rĂłżne legendy. Drzewa pomnikowe w ŚPN.
Walory turystyczne i pielgrzymkowe
 • Co zwiedzać w GĂłrach Świętokrzyskich. Drzewostany, przez ktĂłre przebiegają szlaki prowadzące na Łysą GĂłrę są traktowane jak zwykły las gospodarczy a występujące tam martwe drzewa jako niedbalstwo administracji Parku. Nic bardziej błędnego. To jedna z największych atrakcji turystycznych – żywe muzeum przyrody. Tutaj możemy zobaczyć jak wyglądała pierwotna puszcza. Co zwiedzać w GĂłrach Świętokrzyskich.
 • Jaskinia Raj to perła wśrĂłd polskich jaskiń, miejsce ciągle rzucające wyzwanie kolejnym pokoleniom naukowcĂłw. Jej krasowy świat powstał w wapieniach, skałach podatnych na rozpuszczanie. Powoli, przez miliony lat wody atmosferyczne zakwaszone dwutlenkiem węgla, przedostawały się w głąb wzgĂłrza, rzeźbiąc jednopoziomowy system korytarzy i komĂłr o łącznej długości 240 m. Jaskinia Raj.
 • Świętokrzyskie Milenium. Chrzest Polski wywarł ogromny wpływ na naszą kulturę i życie narodowe. Na Łyścu uwidoczniło się to wzniesieniem murowanej świątyni pod wezwaniem TrĂłjcy Przenajświętszej. Uszanowano stary zwyczaj zbierania się ludzi na obrzędy religijne na szczycie gĂłry, nadano mu jednak nową treść. Tak postępowano i na innych miejscach kultowych. W starych kronikach czytamy: „Książę kazał budować cerkwie stawiając je na tych miejscach, gdzie stały bałwany”. Świętokrzyskie Milenium.
 •  Karkonosze - Sudety. Wyprawa w GĂłry Olbrzymie rozpoczyna się od pytań – w gĂłry, sama? Ale, ale, ciągle to ale! Wyruszając ściskam Mamę. Pozostawiam ją ze słowami: wszystko będzie dobrze. Najpierw podrĂłż, mało arystokratycznym PKS-em z przesiadką, ktĂłry dowozi mnie do Karpacza. Jest niedzielny, słoneczny poranek. „Tłumy” wyruszają wyciągiem na Śnieżkę, bo to przecież najwyższy szczyt Karkonoszy! Sudety.

 • Chojnik zimąâ€Ś Od samego początku to miała być tylko i wyłącznie moja wyprawa. Zawsze chciałam sprawdzić, jak to jest kiedy wyrusza się w nieznane tylko i wyłącznie ze sobą i swoimi myślami. Zobacz >>>

  O piękna Łysico

   

  O piękna Łysico

  Ciese jo się tobom,

  Tyś mi okolicy

  Chlubom i ozdobom.

   

  A ze mieszkom tutaj,

  U twoich stĂłp przecie,

  Pragnę, by cię wszyscy

  Sławili na świecie

   

  Pięknie Scyt twĂłj gĂłry

  W słoneczku tu świeci

  Wabiąc swom pięknościom

  Cały polskie dzieci

   

  Twoich miłych gości

  KtĂłż tu dziś policzy?

  Przychodzo tu wszyscy

  Nowet z zagranicy

   

  Tu sumioce drzewa

  I twe nagie skały

  Mieły odpoczynek

  Niejednemu dały

   

  Znisceła nom wszystko

  Reka Hitlerowi,

  A piękna Łysica

  Stoi jak KrĂłlowo

  fot: Tomasz Kosiński

Š Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA