Strona główna / ROŚLINY I ZWIERZĘTA
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
PRZYRODA GÓRSKA, ŚWIAT ROŚLIN I ZWIERZĄT, FLORA I FAUNA - KLIKNIJ NA TYTUŁ


Rośliny kwiaty alpejskie zdjęcia galeria I

GĂłrskie kwiaty alpejskie zdjęcia galeria 2

Grzyby jadalne i trujące zdjęcia galeria I

Najpiękniejsze gĂłrskie kwiaty zdjęcia galeria 1

Najpiękniejsze gĂłrskie kwiaty zdjęcia galeria 2

Grzyby jadalne i trujące zdjęcia galeria II

Tajemnice kwiatĂłw zdjęcia galeria I

Tajemnice kwiatĂłw zdjęcia galeria II
 
Kwiaty kwitnące wiosną zdjęcia galeria

Co się kryje w nazwach roślin galeria zdjęcia
 
Ptaki w GĂłrach Świętokrzyskich zdjęcia galeria
 
Gady zdjęcia galeria
 
Wiosna pora godowa płazĂłw zdjęcia galeria
 
Ojcowski Park Narodowy flora, kwiaty zdjęcia galeria


Niedźwiedź, kozica, jeleń zdjęcia, galeria

Porosty zdjęcia galeria 1

Porosty djęcia galeria 2

Rośliny trujące zdjęcia galeria II

Beskidy kwiaty przyroda zdjęcia galeria

Pierwotna Puszcza Jodłowa zdjęcia galeria
         
         
Rośliny i zwierzęta – flora i fauna gĂłrska

Rośliny  -  flora  gĂłr
rosliny.jpg (42.70 Kb)

Wraz ze wzrostem wyniesienia nad poziom morza zmieniają się warunki klimatyczne, a w szczegĂłlności obniża się temperatura. Klimat gĂłrski zaostrza się  i tym samym eliminuje stopniowo rośliny i zbiorowiska roślinne związane z niżem i niższymi położeniami gĂłrskimi. W gĂłrach żyć mogą tylko gatunki najbardziej odporne  na niskie temperatury, długotrwałe zaleganie  śniegu, silne nasłonecznienie i wiatry. Zmiany warunkĂłw klimatycznych są przyczyną powstania  w gĂłrach pięter roślinnych. W Karpatach polskich  obserwujemy w każdym masywie pewne odrębności zasięgu pięter roślinnych, ktĂłre są związane z zmiennością warunkĂłw klimatycznych na danym obszarze.

Rośliny w gĂłrach

 • Piętrowy układ roślinności. Trudne warunki życia  powodująÂ  szereg przystosowań u roślin. Przystosowania  dotycząÂ  budowy ciała tych roślin, gospodarowaniem wodą, rozmnażania, odporności na mrĂłz, przyspieszonej wegetacji itp. Piętrowy układ roślinności.
 • Rośliny kwitnące wiosną. Co powoduje, że w lasach liściastych wczesną wiosną tak nagle i masowo zaczynająÂ  kwitnąć rośliny i tak szybko przekwitają, wydają owoce? Zanim korony drzew rozwiną ulistnienie, do dna lasu dociera dużo światła. Rośliny kwitnące wiosną.
 • Roślinność alpejska. Alpy, najwyższe gĂłry Europy, robiąÂ  wrażenie  często zmieniającymi się formami krajobrazu, zrĂłżnicowanymi warunkami klimatycznymi i rĂłżnorodną budową geologiczną. Wszystko to sprawia, że spotykamy tu duże bogactwo florystyczne. Rośliny w Aplach.
 • Porosty. Porosty spotykamy często, niemal  na każdym kroku, przechodzimy obok nich nie zwracając na nie uwagi. Są to rĂłżnego rodzaju „liszaje” na kamiennych murach, rĂłżnokolorowe  plamy na betonie i skałach, rozetki listkowate i krzaczkowate plech na korze drzew. Porosty.
 • Torfowiska - unikalne obszary przyrodnicze. Aby mogło powstać torfowisko, muszą zaistnieć odpowiednie warunki w ktĂłrych mogłyby przebiegać odpowiednie procesy torfotwĂłrcze. Musi to być teren porośnięty przez zbiorowiska roślinne, ktĂłrych obumarłe szczątki ulegają stopniowemu przekształceniu w torf. Torfowiska.
 • Przyroda Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Z przyrodą, historią i kulturą, a także krajobrazem Żywieckiego Parku Krajobrazowego i otuliny można się zapoznać, korzystając ze ścieżek dydaktycznych i opracowanych przewodnikĂłw. Na większości tras w miejscach przystankĂłw są rozstawione tablice informacyjne. Przyroda Żywieckiego Parku Krajobrazowego.
 • Osobliwości przyrodnicze ŻPK. Przyroda Beskidu Żywieckiego znacznie lepiej zachowała swĂłj zachodnio-karpacki charakter od sąsiadujących z nią na terenie Polski obszarĂłw gĂłrskich. Tereny te, znajdujące się na pograniczu rĂłżnych państwowości, z dala od szlakĂłw komunikacyjnych długo opierały się kolonizacji, a w pĂłźniejszym okresie uprzemysłowieniu. Osobliwości przyrodnicze ŻPK.
Rośliny lecznicze i trujące
 • Rośliny lecznicze i zioła. Historia leczenia ziołami jest rĂłwnie stara jak naszej ziemskiej cywilizacji.  Formy terapii ziołami  leczniczymi  ulegały zmianom  podobnym do rozwoju nauk przyrodniczych w odpowiednich epokach. Rośliny lecznicze i zioła.
 • Rośliny trujące. Niestety człowiek często się myli, znane są śmiertelne zatrucia wskutek pomylenia liści czosnku niedźwiedziego  (Alium ursinum ) i zimowitu jesiennego (Colchicum autumnale), gdyż ten pierwszy zalecany jest jako składnik warzywnych sałatek. Z jednej strony kochamy naturę, z drugiej pojawia się tendencja do tępienia wszystkiego co niebezpieczne. Rośliny trujące.
 • Grzyby jadalne i trujące. Liczba gatunkĂłw  grzybĂłw występująca na całym świecie nie jest dokładnie znana. Do niedawna oceniano ją na  80 – 199 tysięcy. Obecnie  uważa się, że jest  ich tyle  ile wszystkich roślin nasiennych, czyli  około 250 – 300 tysięcy gatunkĂłw. Grzyby jadalne i trujące.
Artykuły tematyczne
 • Kwiaty i ich tajemnice. Kwiaty kwitną, aby wydać nasiona. Ten roślinny sex jest często bardzo skomplikowany. Cały problem tkwi w przeniesieniu pyłku z części męskiej kwiatu na część żeńską czyli okienko zalążka (rośliny nagozalążkowe) lub znamię słupka (u roślin okrytozalążkowych). Kwiaty i ich tajemnice.
 • Co się kryje w nazwach roślin. Nazwy roślin czy też zwierząt  wyrażone w ojczystym języku krajĂłw często rĂłżnią się między poszczegĂłlnymi regionami. Przykładem jest autorka wiosennego kukania – w jednym  rejonie kukułka, gdzie indziej zazula, a jeszcze w innym rejonie to ortograficzna zmora - gżegżĂłłka. Co się kryje w nazwach roślin.
 • Jak rośliny wędrują. Rośliny lądowe, przywiązane do określonych siedlisk, wydawałoby się mają małe szanse przemieszczania się. Przytwierdzone do podłoża chwytnikami (mszaki) lub korzeniami (paprotniki, rośliny kwiatowe), tkwią przez całe swoje życie w tym samym miejscu.  A jednak tak nie jest. Jak rośliny wędrują.
 • Rośliny kwitnące zimą - żeby niektĂłre z nich kwitły w środku zimy to jest nie do pomyślenia. A jednak znamy kilka przykładĂłw takich gatunkĂłw, ktĂłre wybrały sobie zimę za porę kwitnienia. Można by powiedzieć, że jest to szaleństwo z ich strony, tak jakby nie mogły poczekać do wiosny. Rośliny kwitnące zimą.
 • Rośliny cudzożywne i częściowo cudzożywne. Zdarzają się bardzo rzadko formy cudzożywne, zarĂłwno saprofityczne jak i pasożytnicze, ktĂłre zatraciły w mniejszym lub większym stopniu zdolność samodzielnego wytwarzania pokarmu. Pokarm czerpią częściowo lub wyłącznie z innych roślin. Rośliny cudzożywne. 
Zwierzęta – fauna w gĂłrach
   

zwierzeta.jpg (24.97 Kb)Bury żłopał wodę z Goryczkowego Potoku, kiedy dochodziła go Bystra z nadzwyczaj karnym Dzikusem. Potężny samiec otrząsał lekko zmoczone ciało. Rozkoszne zajęcie ogłaszał lekkim porykiwaniem ku walącej strudze poprzez progi skalne. Władczy spokĂłj i ten znany głos, ale także siła harmonijnych muskułĂłw hamowały kroki urodziwej samicy. Łagodnie spoglądała na kudłatego władcę, choć on przecież wdepnął w jej mateczny rewir. W chwili zauważenia obojga Bury gwałtownie wyskoczył z koryta potoku. Otrzepał ciało i wartko ruszył ku Bystrej. Zwolnił z chwilą rozpoznania kasprowej gaździny. Doszedł do przybyłej bez najmniejszych władczych oznak. Przylgnął do samicy w geście ukochania. Postąpił tak samo, jak w czasie poprzednich spotkań.

Tatry najbardziej znane - sztandarowe zwierzęta

 • Tatry światowe dziedzictwo przyrody. Tatry, określane czasem jako „miniatura Alp” są unikatowym, nie tylko w skali Europy, masywem gĂłrskim.  Ich wspaniałe krajobrazy i atmosfera fascynują każdego, komu dane było je oglądać. Światowe dziedzictwo przyrody.
 • Świstak i kozica. Najstarsze zapiski o tych gatunkach pochodzą z XVII w. choć badania naukowe, obejmujące tatrzańskie ssaki, w tym i wymienione gatunki, rozpoczynają się dopiero w wieku XIX. Z tego też okresu pochodzi Ustawa Galicyjskiego Sejmu Krajowego "Względem zakazu wytępiania zwierząt alpejskich właściwych Tatrom, świstaka i dzikich kĂłz". Świstak i kozica.
 • Poznawanie świstaka. Świstak tatrzański, zanim bliżej został opisany przez człowieka, należał do zwierząt łownych. Znana była jego użyteczność od najdawniejszych czasĂłw. Od okresu wnikania pierwszych myśliwych w strefę ponad granicę lasu, zwłaszcza po piętro hal, stanowiące siedlisko tego gryzonia. Poznawanie świstaka.
 • Liczenie kozicy tatrzańskiej. Kozica tatrzańska, będąca żywym symbolem Tatr, od najdawniejszych czasĂłw wzbudzała zainteresowanie człowieka. Przed wiekami w granice jej ostoi docierali obok zielarzy i poszukiwaczy skarbĂłw, łowcy tych zwierząt. Wielu z nich stało się pierwszymi, często bezimiennymi, zdobywcami najwyższych przełęczy i szczytĂłw. Liczenie kozicy.
 • Opowieść o niedźwiedziu. Na potężnym smreku widniała odarta biel drzewa. Bruzdy zadrapań świeciły kropelkami żywicy. Bystra z najwyższą dokładnością sprawdziła pozostawione świeże znaki. To samo chciał uczynić Dziki, jednak nie sięgał ich wysokości. Opowiadanie o niedźwiedziu.
 • Opowiadanie o kozicy - kozi kierdel. Nadchodziła pełnia gĂłrskiego lata. Ogrzane skaty, pylące rośliny, woń i barwy kwiecia odurzały, sprowadzały rozkoszną niemoc. Wydawało się, że ten czas będzie trwał i trwał. Nawet wiatr ciągnący od dolin był inny, niĂłsł zapach kosĂłwkowej i smrekowej żywicy, muskał ciepłem. Opowieść o kozicy.
Płazy i gady w gĂłrach
 • Wiosna pora godowa płazĂłw. Nadchodzi wiosna, a z nią budzi się do życia cała przyroda. Rośliny wypuszczają pierwsze liście, zwierzęta opuszczają zimowe kryjĂłwki i rozpoczynają przygotowania do najważniejszej czynności życiowej jaką jest rozmnażanie. Podczas gdy na nizinach rośliny i zwierzęta już cieszą się wiosną w gĂłrach jeszcze leży śnieg. Wiosna pora godowa płazĂłw.
 • Wiosna pora godowa cz. II. I znowu, po zaskakująco mroźnej tegorocznej zimie, nadeszła wiosna a wraz z nią z uśpienia budzi się przyroda. Wyznaczony precyzyjnym zegarem biologicznym rytm zachowań powoduje, że dla wielu gatunkĂłw zwierząt wraz z nadejściem wiosny nadchodzi okres rozrodu. Wiosna pora godowa cz. II.
 • Gady czyli żmije i inne występowanie. Gady są zwierzętami zmiennocieplnymi, co znacznie zawęża zasięg ich występowania. Liczba gatunkĂłw gwałtownie maleje przy przesuwaniu się od obszarĂłw ciepłych w kierunku biegunĂłw. Na świecie żyje ok. 7830 gatunkĂłw gadĂłw. Gady występowanie.
Ptaki
 • Ptaki przybywające zimą. Idzie zima. Dni stają się coraz krĂłtsze, noce chłodne a rankiem na trawach i gałązkach można zobaczyć delikatny szron. To efekt przymrozkĂłw. Rzadko, tylko w szczegĂłlnie ciepłe dni, można zauważyć lecącego motyla czy innego owada, natomiast wiele z nich chętnie zagląda do naszych mieszkań i szuka kryjĂłwek. Ptaki przybywające zimą.
 • Pospolite znane ale czy rozrĂłżniane. Na pytanie - Czy widziałeś kiedyś wrĂłbla? Każdy zapytany odpowie - Oczywiście, przecież to pospolity ptak i można go zobaczyć wszędzie!! To prawda, jednak połowiczna, bo czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, jak dokładnie wygląda wrĂłbel, czy przyglądaliśmy się temu pospolitemu ptakowi, czy potrafimy wreszcie odrĂłżnić samca od samicy? Pospolite znane czy rozrĂłżniane.
 • Pospolite znane ale czy rozrĂłżniane cz II. W poprzednim numerze przedstawiłem kilka pospolitych gatunkĂłw ptakĂłw. Mam nadzieję, że teraz nie mają już Państwo problemĂłw z ich rozpoznaniem. Dzisiaj przedstawię inne rĂłwnie pospolite gatunki zwierząt. Będą to ptaki i owady. Pospolite znane czy rozrĂłżniane cz. II.
Artykuły tematyczne
 • Jak zwierzęta spędzają zimę. Nadchodzi zima. Ziemia pokryje się białym płaszczem śniegu, a temperatura spadnie poniżej 00C. Nie słychać radosnego śpiewu ptakĂłw, rechotu żab czy brzęczenia owadĂłw. Zima stawia przed zwierzętami wiele problemĂłw. Po upalnym lecie, kiedy pokarmu było pod dostatkiem, przychodzi okres, kiedy nie można już wygrzewać się na słońcu, a możliwość zdobycia pokarmu staje się w sposĂłb znaczący ograniczona. Jak zwierzęta spędzają zimę.
 • Zwierzęta alpejskie. Życie w gĂłrach jest dla zwierząt tam żyjących poważnym wyzwaniem. Skaliste podłoże i surowe oraz zmienne warunki klimatyczne ograniczają w znacznym stopniu liczbę gatunkĂłw zdolnych do życia w tych niesprzyjających warunkach. Jednym z podstawowych czynnikĂłw jest temperatura a właściwie jej wahania. W ciągu kilku godzin doskwierający upał potrafi zmienić się w przenikliwe zimno. Padający deszcz zamienia się w opad śniegu. Zwierzęta alpejskie.
 • Piękne i tajemnicze - Galasy. Obecny tekst chcę poświęcić działalności zwierząt a właściwie jednemu z przejawĂłw tej działalności tzn. wyroślom czyli galasom (cecidium). CĂłż to zatem są galasy? Są to nienaturalne wyrośla, głĂłwnie na liściach, ale także na pędach i korzeniach roślin. Piękne i tajemnicze - Galasy.
 • Piękne i tajemnicze - Galasy cz. II. Do rodziny galasĂłwkowatych (Cynipidae) należy wiele gatunkĂłw tworzących wyrośla na dębie. Następnym gatunkiem, o podobnej biologii jak jagodnica dębianka, jest galasĂłwka Cynips longiventris. RĂłwnież ona powoduje tworzenie galasĂłw na liściach ale galasy te są mniejsze i mają kontrastowe zabarwienie. Na ich powierzchni występuje charakterystyczny czerwony wzorek. Piękne i tajemnicze Galasy cz. II.
 • Efekty działalności zwierząt. Zwierzęta są organizmami bardzo aktywnymi i poprzez swoją działalność wywierają duży i określony wpływ na środowisko, w ktĂłrym żyją. Skutki tej działalności są bardzo rĂłżnorodne od stosunkowo dużych budowli np. mrowisk, po niepozorne skręcenie liści przez zapobiegliwego rodzica, ktĂłry składa we wnętrzu takiej kryjĂłwki swoje cenne jajo. Efekty działalności zwierząt.
 • Efekty działalności zwierząt. Na początek pospolity owad - osa (Vespa). Spotykamy się z nią każdego lata, bowiem często przebywa w pobliżu człowieka. Siada na jedzonych przez nas owocach, na szklance lub butelce albo lata w pobliżu. W Polsce żyje ok. 12 gatunkĂłw os. Efekty działalności zwierząt.
    
Š Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA