Strona g≥ůwna / WADOWICE / Ksiazka Przewodnik
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJ CIA
WADOWICE
TATRY
G”RY ¶WI TOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWE£ II
BABIA G”RA
G”RY WYSOKIE
RO¶LINY I ZWIERZ TA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
SamorzĪd Przewodnikůw
polski
Wadowice przewodnik ksiĪŅka

[ Wadowice przewodnik galeria ]

Wadowice¬† Janusz JÍdrygas

Kalwaria Zebrzydowska, Strysz√≥w, GroŮ Jana Paw≥a II

Przewodnik po Ziemi Rodzinnej Jana Paw≥a II

Oddajemy w PaŮstwa rÍce przewodnik po ziemi rodzinnej Jana Paw≥a II opisujĪcy Jego ukochane zakĪtki Ziemi Wadowickiej, Sanktuarium i Dr√≥Ņki Kalwaryjskie, ulubione g√≥ry Jego m≥odo∂ci. Pozycja przybliŅa postacie ∂wiÍtych, siÍga do poezji tworzĪc legendÍ Beskid√≥w. Wybrane fragmenty tekst√≥w, oraz zdjÍcia >>>¬†

Przewodnik jest juŅ w sprzedaŅy.

Ilo∂ś stron: 256

Absolutna nowo∂ś. Takiego przewodnika jeszcze nie widzia≥e∂.

Nowa technologia druku. Full kolor, oprawa twarda, 256 str., format 11x17 cm. 

Wszystkie zdjÍcia lakierowane b≥yszczĪco co daje efekt albumu.

DuŅe zdjÍcia b≥yszczĪcy lakier wybi√≥rczo, pozosta≥a czÍ∂ś lakier matowy co daje efekt "tr√≥jwymiarowej" fotki.

Tekst lakierowany matowo co daje efekt ekskluzywnej per≥owej g≥adko∂ci.

 

W przewodniku znajdziesz;

Dok≥adny opis Wadowic, wraz z wybranymi obiektami Wadowickiego Szlaku Karola Wojty≥y.

Opis Bazyliki i Dr√≥Ņek w Kalwarii Zebrzydowskiej,

Ma≥opolski Szlak Papieski przez GminÍ Strysz√≥w na GroŮ Jana Paw≥a II,

Liczne anegdoty, cudowne wydarzenia, legendy, Ņywoty ∂wiÍtych, poezja Beskid√≥w.

Kilka setek wspania≥ych zdjÍś, zar√≥wno wsp√≥≥czesnych, jak i archiwalnych.

Zobacz galeriÍ zdjÍś z przewodnika >>>

 

Spis tre∂ci

Wadowice

Historia                                                   3

Dom Rodzinny                                       17

Bazylika pw. Ofiarowania NMP               37

Muzeum miejskie                                   69

Magistrat ‚Äď dawna szko≥a powszechna¬† ¬†¬†77

Wadowicka Alma Mater                           93

Klasztor oo. Karmelitów                         103

Klasztor ss. Nazaretanek                        117

Ko∂ci√≥≥ wotywny pw. ¶w. Piotra¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†125

Collegium Marianum KsiÍŅy Pallotyn√≥w 133

Kalwaria Zebrzydowska

Historia                                              141

Bazylika pw. MB Anielskiej                 159

Dr√≥Ņki Kalwaryjskie¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 177

Gmina Stryszów

Przyroda                                      192

Stronie i DĪbr√≥wka¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 194

Historia i zabytki                          197

Okolice Stryszowa                        203

Szlaki turystyczne

Szlak niebieski                             211

Szlak czarny                                 225

Szlaki piesze nizinne                     232

Wadowice i okolice                        234

Kalendarium                                 241

Informator                                    243

Literatura                                     253

 

Opracowanie:

Janusz JÍdrygas

Wsp√≥≥praca autorska:

Ks. Krzysztof G≥√≥wka

Autorzy wybranych tekstów:

Krzysztof Mikucki, Renata Kraska, Renata Krauzowicz, Jan Wac≥awski

Konsultacja:

O. Miko≥aj Rudyk OFM

Konsultacja wybranych tekstów:

Ks. Jerzy Bukalski, ks. Marian Chyrc

Korekta:

Renata Krauzowicz

ZdjÍcia:

Krzysztof Czycz, Ks. Krzysztof G≥√≥wka, Maja Janeczek, Janusz JÍdrygas, Kazimierz Koczur, Andrzej Kojder, S≥awomir Mastek, Janusz Sobala, archiwum Gminy Strysz√≥w, archiwum LO Wadowice.

Portrety poet√≥w grupy Czartak ze zbior√≥w Muzeum Emila Zegad≥owicza w Gorzeniu.

Kolekcja starych pocztówek:

Mariusz JasiŮski, Andrzej Kojder

Rysunki:

Jolanta G√≥rczyŮska, Karolina Kucia

Mapki i plany:

Zesp√≥≥ Us≥ug Projektowych 34-100 Wadowice, ul. Emilii i Karola Wojty≥√≥w 14.

Projekt i sk≥ad:

Justyna Kowalczuk Czycz,

Obraz na pierwszej stronie ok≥adki ‚Äď dar w≥adz samorzĪdowych Wadowic dla PapieŅa Benedykta XVI

Wydawca:

Voyage Biuro Przewodnickie, Turystyczne, Handlowe, Wydawnictwo

34-100 Wadowice, Pl. Obr. Westerplatte 15/13 www.wgorach.com

Wydawca Kwartalnika Turystycznego ‚ÄúW g√≥rach‚ÄĚ

Druk i oprawa:

Drukarnia Milenium 39-200 DÍbica, ul. Transportowc√≥w 18 http://drukmillenium.pl/

 

Gdzie moŅna kupiś przewodnik:

Wadowice - wszystkie ksiÍgarnie, Dom Rodzinny Jana Paw≥a II, Bazylika pw. Ofiarowania NMP

Kalwaria Zebrzydowska - ksiÍgarnia na Rynku, Klasztor oo. Bernardyn√≥w

Bielsko Bia≥a - Sklep Podr√≥Ņnika ul Wzg√≥rze 9

Katowice - Sklep Podr√≥Ņnika Pl. Wolno∂ci 9

Krak√≥w - ksiÍgarnia ∂w. Stanis≥awa ul. Wi∂lna, Sklepy Podr√≥Ņnika ul. Szujskiego, ul JagielloŮska,

£√≥dľ - Sklep Podr√≥Ņnika ul Wschodnia 38

PoznaŮ - Sklep Podr√≥Ņnika ul. ¶lusarska 16

Sucha Beskidzka - ksiÍgarnia na Rynku

Warszawa - Sklepy Podr√≥Ņnika; ul. Gr√≥jecka 46/50, ul Kaliska 8/10

Zapraszamy do lektury.

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA