Strona g≥ůwna / SamorzĪd Przewodnikůw
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJ CIA
WADOWICE
TATRY
G”RY ¶WI TOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWE£ II
BABIA G”RA
G”RY WYSOKIE
RO¶LINY I ZWIERZ TA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
SamorzĪd Przewodnikůw
polski
SamorzĪd Przewodnikůw

Informacje dla przewodników

Kurs Przewodników PTTK Chorzów 2011 r >>>

Wojew√≥dztwo Ma≥opolskie

6 lutego 2010 r. w Krakowie odby≥a siÍ Regionalna Konferencja SamorzĪdu Przewodnik√≥w Turystycznych PTTK Wojew√≥dztwa Ma≥opolskiego. W trakcie Konferencji delegaci, reprezentujĪcy poszczeg√≥lne ko≥a i kluby przewodnickie z obszaru wojew√≥dztwa, udzielili absolutorium ustÍpujĪcej Radzie SamorzĪdu Przewodnik√≥w Turystycznych PTTK Wojew√≥dztwa Ma≥opolskiego oraz dokonali wyboru nowej Rady i Komisji Rewizyjnej, a takŅe 26-osobowej reprezentacji ma≥opolskich przewodnik√≥w PTTK na X KrajowĪ NaradÍ Aktywu Przewodnickiego, kt√≥ra odbÍdzie siÍ 19-21.03.2010 r. w Ustroniu.

 

W nowej kadencji Rada SamorzĪdu Przewodnik√≥w Turystycznych PTTK Wojew√≥dztwa Ma≥opolskiego bÍdzie pracowaś w nastÍpujĪcym sk≥adzie:

 

Urszula Ormicka (O/Krakowski Krak√≥w)¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† PrzewodniczĪca Rady

Henryk £ukasik (O/Wojskowy Krak√≥w)¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† WiceprzewodniczĪcy Rady

Wies≥aw Piprek (O/Nowy SĪcz)¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† WiceprzewodniczĪcy Rady

Agata Kap≥on (O/Akademicki Krak√≥w)¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Skarbnik Rady

Marcin Le∂niakiewicz (O/Sucha Beskidzka)¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Sekretarz Rady

Barbara Jarocka (O/Tarn√≥w)¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† - ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Cz≥onek Rady

Janusz JÍdrygas (O/Wadowice)¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Cz≥onek Rady

Jerzy Bogus≥aw Nowak (O/Krakowski Krak√≥w)¬†¬† -¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Cz≥onek Rady

Jan Noworyta (O/O∂wiÍcim)¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Cz≥onek Rady

 

W sk≥ad Komisji Rewizyjnej SamorzĪdu Przewodnik√≥w Turystycznych PTTK Wojew√≥dztwa Ma≥opolskiego weszli:

 

Kazimierz Pudo (O/Chrzan√≥w)¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† PrzewodniczĪcy Komisji

Dominika Kroczek (O/Nowy SĪcz)¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Cz≥onek Komisji

Leszek Adam Įak (O/O∂wiÍcim)

Informacje z k√≥≥ przewodnik√≥w Wojew√≥dztwa Ma≥opolskiego czytaj wiÍcej >>>

Wojew√≥dztwo ¶laskie

Przewodnickie ¶piewodranie 2010 r. >>>

XXIII  warsztaty przewodnickie ORGANY DIECEZJI GLIWICKIEJ >>>

 

KOMUNIKAT

z 10.02.2010r.

1.¬†¬†¬† W Pszczynie odby≥o siÍ zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady SamorzĪdu za dwu letni okres dzia≥alno∂ci. Po przedstawieniu sprawozdania z pracy Rady SamorzĪdu, sprawozdania finansowego i sprawozdania z realizacji uchwa≥ i wniosk√≥w Komisja Rewizyjna zaproponowa≥a udzielenie absolutorium ustÍpujĪcej Radzie co zosta≥o jednog≥o∂nie przez delegat√≥w¬† /93% frekwencja ‚Äď brawo/ przeg≥osowane.

2.¬†¬†¬† W wyniku tajnych wybor√≥w wybrano nowy sk≥ad Rady SamorzĪdu na 4-tetniĪ kadencjÍ. Oto ona:

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† przewodniczĪcy: Ryszard Ziernicki¬† /Chorz√≥w/

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† z-cy przew.: Edward Kaniewski /Katowice/, Stanis≥aw KawÍcki /Cieszyn/

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† skarbnik: Maria £apiŮska /Katowice/

-          sekretarz: Maria Merda /Tarnowskie Góry/

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† cz≥onek: Witold Brol /Gliwice/, Jan Wac≥aw Derejczyk /CzÍstochowa/,

Grzegorz Gdesz /DĪbrowa G√≥rnicza/, Eugeniusz Gnacik /Bytom/, Krzysztof Koterba /Rybnik/, Tadeusz Kozie≥ /Bielsko Bia≥a/, Krzysztof Mikucki /Bytom/, Miros≥aw Nawrocki /Chorz√≥w/, Stanis≥aw Paluchowski /Sosnowiec/, Maria ZarÍbska /Katowice/ .

Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej w skladzie:

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† przewodniczĪcy: Tadeusz Harazin

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† cz≥onek: Maria Ostapczyk, Emilia Zajdok

Informacje z k√≥≥ przewodnik√≥w Wojew√≥dztwa ¶lĪskiego czytaj wiÍcej¬†>>>

Spacery po Warszawie - Ko≥o Przewodnik√≥w Trakt zaprasza >>>

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA