Strona główna / GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE - KLIKNIJ NA ZDJĘCIE ABY ZOBACZYĆ POWIĘKCZENIE


Góry Świętokrzyskie zdjęcia GALERIA II

Góry Świętokrzyskie Święta Katarzyna zdjęcia galeria

Góry Świętokrzyskie z lotu ptaka zdjęcia galeria

Góry Świętokrzyskie zdjęcia GALERIA II

Święty Krzyż Świętokrzyskie Milenium zdjęcia galeria

Góry Świętokrzyskie Święty Krzyż
 
Jaskinia Raj zdjęcia galeria I
 
Minerały, kamienie szlachetne, kryształy, zdjęcia, galeria
 
Ptaki w Górach Świętokrzyskich
 
Góry Świętokrzyskie pierwotna Puszcza Jodłowa zdjęcia galeria
         
Góry Świętokrzyskie

lysica.jpg (21.69 Kb)

Odległe dzieje, prastare słowiańskie korzenie, legendy i mity, to wszystko spotka wędrowiec, turysta przybywając w Góry Świętokrzyskie. Od najdawniejszych czasów te góry miłowali ludzie i bogowie. W dolinach przez tysiąclecia dobywano krzemień i żelazo. Na szczytach gór bito pokłony przed Świstem, Poświstem i Pogodą. Przed dziesięcioma wiekami sprowadzeni tu Benedyktyni uczyli uprawy zbóż, zakładali sady i ogrody, wznosili szkoły i szpitale. Przywieźli ze sobą w te góry pełne słowiańskich kontyn i świętych miejsc okruchy drewna z Krzyża Świętego. Od tych relikwii wziął swoją nazwę ich klasztor i całe pasmo tutejszych gór nazwane Górami Świętokrzyskimi. Sekrety tej ziemi opisywał Stanisław Staszic, założyciel Szkoły Akademicko-Górniczej w Kielcach. Gotowość do walk powstańczych składał w codziennych modlitwach Piotr Ściegienny, kapłan, zesłaniec, patriota. Piękno Puszczy Jodłowej, tajemniczość gołoborzy opisywał rozmiłowany w małej ojczyźnie Stefan Żeromski.

Historia, legenda i współczesność
 • Historia, legenda i świętokrzyskie czarownice. Potwierdzeniem kultu bóstw słowiańskich i miejsca, gdzie stała słowiańska kontyna, to do dziś zachowane i widoczne w zarysie wały kultowe opasujące wierzchołek drugiej co do wielkości góry pasma gór zwanych też Łysogórami. Historia, legenda.
 • Święty Krzyż. Dwuwierzchołkowy Łysiec na niższej wschodniej kulminacji dźwiga opactwo benedyktynów z relikwiami Świętego Krzyża. Najstarsza droga w czasach przedchrześcijańskich wiodła na górę od strony wschodniej, do przejścia w wale kamiennym opasującym jego kulminację. Obecnie trasa ta nosi nazwę „Drogi Królewskiej” i oznaczona jest znakami turystycznymi koloru niebieskiego. Święty Krzyż.
 • Łysica. Dumna i wyniosła, tajemnicza i piękna, otulona szalem ciemnego boru, naznaczona gołoborzem. Od najdawniejszych czasów osnuta jest legendami mówiącymi o czarownicach, diabłach i starożytnym zamczysku. Na początku XX wieku stała się symbolem idei krajoznawczych i tęsknot narodowych. Łysica.
 • Budowa geologiczna. Dla turysty posiadającego umiejętność „czytanie księgi Ziemi” Góry Świętokrzyskie są nieocenioną „biblioteką”. Województwo Świętokrzyskie należy do najbardziej urozmaiconych regionów pod względem budowy geologicznej. Główny trzon Gór Świętokrzyskich zbudowany ze skał wszystkich formacji geologicznych należy do najciekawszych, ale tez do najstarszych górotworów w Europie. Budowa geologiczna.
 • Puszcza jodłowa Stefan Żeromski /fragmenty. W uszach moich trwa szum twój, lesie dzieciństwa i młodości – choć tyle lat nie dano mi go słyszeć na jawie! Przebiegam w marzeniu wyniosłe góry – Łysicę, Strawczaną, Bukową, klonową, Stróżę – góry moje domowe – Radostową i Kamień. Puszcza jodłowa.
Świętokrzyski Park Narodowy
 •  55 lat Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Najstarsze w kraju i stosunkowo słabiej zaznaczające się w krajobrazie Góry Świętokrzyskie wzbudzały w przeszłości i współcześnie żywe zainteresowanie badaczy, społeczeństwa, a szczególnie młodzieży. Dla wielu Polaków Góry Świętokrzyskie to wspomnienie szkolnej wycieczki lub religijnej uroczystości w sanktuarium Świętego Krzyża. 55 lat Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
 • Historia powstania ŚPN. Początki zorganizowanej ochrony przyrody w Górach Świętokrzyskich sięgają okresu międzywojennego. W wyniku usilnych zabiegów i starań, powołanej w 1919 roku Tymczasowej Komisji Ochrony Przyrody, utworzono w 1920 roku pierwszy, prawnie chroniony rezerwat przyrody na Chełmowej Górze o powierzchni 165 hektarów. Historia powstania ŚPN.
 • Galeria widokowa na gołoborzu na Łysej Górze - dla zwiedzających i dzikiej przyrody. Świętokrzyski Park Narodowy od wielu lat udostępnia zwiedzającym górny fragment gołoborza na Łysej Górze (595 m n.p.m. synonim: Łysiec, Św. Krzyż) oraz przebiegający w bezpośrednim sąsiedztwie pogański wał kultowy z VII – XI wieku n.e. Galeria widokowa.
Przyroda - rośliny i zwierzęta w ŚPN
 • Fauna ŚPN. Zróżnicowanie gatunkowe fauny parku jest związane ze zróżnicowaniem warunków środowiskowych. Z jednej strony obserwujemy wyjątkowe jej ubóstwo, z drugiej zaś bogactwo. Ubóstwo dotyczy ichtiofauny, co wynika ze szczególnych warunków hydrograficznych. Bogactwo natomiast dotyczy różnych grup, m.in. ptaków. Fauna ŚPN.
 • Ptaki, awifauna ŚPN. Zdolność lotu daje im możliwość przemieszczania się na duże odległości, wydawałoby się bez żadnych ograniczeń. Po części tak jest. W okresie wędrówki wiosennej i jesiennej wiele gatunków spotykamy w miejscach gdzie w sezonie lęgowym na próżno byśmy ich szukali. Niektóre ptaki są jednak osiadłe, co znaczy że nie podejmują dalekodystansowych migracji związanych ze zmianą pór roku. Ptaki, awifauna ŚPN.
 • Drzewa pomnikowe w ŚPN. Z formalnego punktu widzenia są to drzewa wyróżniające się wśród innych okazałymi wymiarami, które określa „Instrukcja o urządzaniu lasów w parkach narodowych i rezerwatach przyrody”. Drzewa te wzbudzają duże zainteresowanie uczonych, turystów, mieszkańców. Często związane są z nimi różne legendy. Drzewa pomnikowe w ŚPN.
Walory turystyczne i pielgrzymkowe
 • Co zwiedzać w Górach Świętokrzyskich. Drzewostany, przez które przebiegają szlaki prowadzące na Łysą Górę są traktowane jak zwykły las gospodarczy a występujące tam martwe drzewa jako niedbalstwo administracji Parku. Nic bardziej błędnego. To jedna z największych atrakcji turystycznych – żywe muzeum przyrody. Tutaj możemy zobaczyć jak wyglądała pierwotna puszcza. Co zwiedzać w Górach Świętokrzyskich.
 • Jaskinia Raj to perła wśród polskich jaskiń, miejsce ciągle rzucające wyzwanie kolejnym pokoleniom naukowców. Jej krasowy świat powstał w wapieniach, skałach podatnych na rozpuszczanie. Powoli, przez miliony lat wody atmosferyczne zakwaszone dwutlenkiem węgla, przedostawały się w głąb wzgórza, rzeźbiąc jednopoziomowy system korytarzy i komór o łącznej długości 240 m. Jaskinia Raj.
 • Świętokrzyskie Milenium. Chrzest Polski wywarł ogromny wpływ na naszą kulturę i życie narodowe. Na Łyścu uwidoczniło się to wzniesieniem murowanej świątyni pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Uszanowano stary zwyczaj zbierania się ludzi na obrzędy religijne na szczycie góry, nadano mu jednak nową treść. Tak postępowano i na innych miejscach kultowych. W starych kronikach czytamy: „Książę kazał budować cerkwie stawiając je na tych miejscach, gdzie stały bałwany”. Świętokrzyskie Milenium.
 •  Karkonosze - Sudety. Wyprawa w Góry Olbrzymie rozpoczyna się od pytań – w góry, sama? Ale, ale, ciągle to ale! Wyruszając ściskam Mamę. Pozostawiam ją ze słowami: wszystko będzie dobrze. Najpierw podróż, mało arystokratycznym PKS-em z przesiadką, który dowozi mnie do Karpacza. Jest niedzielny, słoneczny poranek. „Tłumy” wyruszają wyciągiem na Śnieżkę, bo to przecież najwyższy szczyt Karkonoszy! Sudety.

 • Chojnik zimą… Od samego początku to miała być tylko i wyłącznie moja wyprawa. Zawsze chciałam sprawdzić, jak to jest kiedy wyrusza się w nieznane tylko i wyłącznie ze sobą i swoimi myślami. Zobacz >>>

  O piękna Łysico

   

  O piękna Łysico

  Ciese jo się tobom,

  Tyś mi okolicy

  Chlubom i ozdobom.

   

  A ze mieszkom tutaj,

  U twoich stóp przecie,

  Pragnę, by cię wszyscy

  Sławili na świecie

   

  Pięknie Scyt twój góry

  W słoneczku tu świeci

  Wabiąc swom pięknościom

  Cały polskie dzieci

   

  Twoich miłych gości

  Któż tu dziś policzy?

  Przychodzo tu wszyscy

  Nowet z zagranicy

   

  Tu sumioce drzewa

  I twe nagie skały

  Mieły odpoczynek

  Niejednemu dały

   

  Znisceła nom wszystko

  Reka Hitlerowi,

  A piękna Łysica

  Stoi jak Królowo

  fot: Tomasz Kosiński

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA