Strona główna / nr 2 (8) - WIOSNA 2006 / GALERIA WIDOKOWA NA GOŁOBORZU
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
GALERIA WIDOKOWA NA GOŁOBORZU NA ŁYSEJ GÓRZE DLA ZWIEDZAJĄCYCH I DZIKIEJ PRZYRODY

[ Gołoborza zdjęcia galeria ]


Góry Świętokrzyskie zdjęcia galeria I

Góry Świętokrzyskie z lotu ptaka zdjęcia

Góry Świętokrzyskie  zdjęcia galeria II

Góry Świętokrzyskie gołoborza galeria zdjęcia

Góry Świętokrzyskie Święty Krzyż zdjęcia
         
Świętokrzyski Park Narodowy - Gołoborza
Andrzej Szczocarz

          Galeria widokowa na gołoborzu na Łysej Górze - dla zwiedzających i dzikiej przyrody. Świętokrzyski Park Narodowy od wielu lat udostępnia zwiedzającym górny fragment gołoborza na Łysej Górze (595 m n.p.m. synonim: Łysiec, Św. Krzyż) oraz przebiegający w bezpośrednim sąsiedztwie pogański wał kultowy z VII – XI wieku n.e. W przeszłości przystosowując gołoborze do zwiedzania wybrano i odrzucono na boki głazy na jęzorze prowadzącym do otwartego gołoborza. Zniszczono także fragment wału kultowego. Na tak prowizorycznie wyrównanej trasie wykonano prymitywne schody ze spojonych betonem głazów pobranych z gołoborza. Schody te uległy niemal całkowitemu zniszczeniu. Zwiedzający schodzili do punktu widokowego po luźno leżących, chybotliwych kamieniach.
         Taki sposób zwiedzania powodował niszczenie roślin i zwierząt żyjących na gołoborzu i w jego otoczeniu. Zagrażał także bezpieczeństwu zwiedzających. 
         W 2003 roku na zlecenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego dr inż. arch. Mirosław Holewiński opracował projekt „Ochrona i odtworzenie zniszczonego ekosystemu gołoborza na Łyścu”. Projekt ten zakładał, że zwiedzający zamiast po terenie będą schodzić do otwartego gołoborza po umieszczonych nad terenem schodach zakończonych platformą widokową. Cała konstrukcja została zaprojektowane z cienkich profili ocynkowanej stali.
         Projekt został zakwalifikowany do finału konkursu na projekt ochrony ekosystemów w parkach narodowych ogłoszonego przez Fundację „EkoFundusz”. Jako taki był podany procesowi ocen i recenzji sporządzonych przez fachowców z zakresu ochrony przyrody. Przyznanie przez Fundację „EkoFundusz” i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji na jego realizację świadczy o wysokiej ocenie tego zamierzenia. Po rozpoczęciu budowy projekt spotkał się z licznymi krytycznymi uwagami ze strony różnych środowisk. Jedni kwestionowali sam pomysł. Inni proponowali wykonanie galerii widokowej z drewna lub kamienia. Obie te propozycje były rozpatrywane na etapie koncepcji i zrezygnowano z nich, ponieważ oznaczały znacznie większą ingerencję w ekosystem niż stalowa konstrukcja na punktowych fundamentach z ocynkowanych ażurowych krat pomostowych. Budowa z kamienia wymagałaby zastosowania ciągłych fundamentów i związanych z ich wykonaniem bardzo rozległych wykopów ziemnych. Tak budowa z drewna jak i z kamienia powodowałaby całkowitą zmianę warunków świetlnych i wilgotnościowych pod konstrukcją. Konstrukcja z drewna wymagałaby stałej konserwacji agresywnymi środkami grzybobójczymi.
         Projekt został zrealizowany w latach 2004-05. Rozwiązanie to zapewnia rzeczywistą ochronę gołoborza, ponieważ zwiedzający nie poruszają się po gołoborzu a nad nim. Ogólny koszt tego zadania wyniósł 415 tys., z czego 185 tys. zł sfinansowała Fundacja EkoFundusz, 147 tys. zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 83 tys. zł Świętokrzyski Park Narodowy. Dzięki zrealizowaniu projektu:

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA