Strona główna / WADOWICE / INFORMATOR / Literatura
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
Literatura

Literatura dotycząca Wadowic

 

Pierwszym dziełem opisującym region Wadowic jest książka autorstwa Marczyńskiego wydana na początku XX w., a zatytułowana Powiat Wadowicki. W 1913 r. wychodzi książka Ks. A Majewskiego – założyciela zakonu ks. Pallotynów w Polsce zatytułowana Kongregacya Misyjna XX Pallottynów w znacznej poświęcona klasztorowi na Wadowickim Kopcu. W 1914 r. wychodzi Przewodnik po Galicji autorstwa legendarnego krajoznawcy Mieczysława Orłowicza. W tym przewodniku znajdujemy krótki opis Wadowic. W 1926 r. wychodzi drugie wydanie Przewodnika po Beskidach Kazimierza Sosnowskiego w którym zamieszczono również krótki opis Wadowic. Z przedwojennych wydawnictw należy wspomnieć o wydanym w 1932 r. w Krakowie życiorysie W.O. Rafała od św. Józefa (Kalinowskiego) Karmelity Bosego, założyciela wadowickiego klasztoru.

Do momentu wyboru Jana Pawła II następuje długi okres w którym trudno jest znaleźć wydawnictwa opisujące miasto. W 1978 r. zostaje wybrany Papież Jan Paweł II. Pojawiają się biografie opisujące wadowickie czasy Karola Wojtyły. W latach 80. ukazuje się Nadskawie, gdzie w kilku zeszytach znajdują się opisu regionu i twórczości związanych z  nim artystów. W 1987 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej wydaje książkę Wadowickie ślady historii pod redakcją Zbigniewa Jurczaka.

W 1984 r. ukazuje się fundamentalne dzieło – monografia Aleksego Siemionowa Ziemia Wadowicka. Książka wydana przez oddział wadowicki PTTK opisuje Wadowice i okolice wraz ze szlakami turystycznymi. W 1989 r. zostanie wydany !2 PP Ziemi Wadowickiej autorstwa F. Oremusa wydana przez Stowarzyszenie żołnierzy AK. Na przełomie lat 80/90. zostaną wydane książki Romana Gajczaka m.in.; Chłopiec z ulicy Kościelnej, Wadowice wczoraj dziś jutro, Wadowice miasto rodzinne Jana Pawła II, oraz Andrzeja Nowakowskeigo m.in. Z dziejów miasta i parafii Wadowice. A. Grodnicki, J R Jaglarz i J Fidziński wydają Opowieść o Wadowicach.

W tym okresie na rynek wydawniczy trafia pierwsza książka profesora matematyki Wadowickiego Liceum Gustawa Studnickiego.  opisująca dzieje liceum książka: Pierwsza wśród równych. Zapoczątkowała ona serię niezwykle starannie opracowanych wydawnictw. Gustaw Studnicki wydaje od 1991 r. m.in.; Wadowice ślady z przeszłości 1992, Cmentarz Parafialny w Wadowicach 1997, Z dziejów kultu Wadowickiej Madonny 1999, Wadowice przewodnik 1999, Kto był kim w Wadowicach 2004, Kto był kim w Wadowicach 2004.

Powstają książki zakonnika, karmelity bosego O. Czesława Gila OCD. Ojciec Czesław Gil opisuje dzieje klasztoru, oraz osób z nim związanych. Powstają m. in; Błogosławiony Alfons Maria Mazurek karmelita bosy 1999, Karmelici Bosi w Wadowicach 2002, Święty Józef Patron Wadowickiej Górki 2004. O. Czesław Gil jest autorem tekstu zamieszczonego w albumie Wadowice kartki z rodzinnego albumu.

Powstaje cała gama przewodników i folderów opisujących miasto, m. in. Piotra Wyrobca. Ks. J Gil – proboszcz Wadowickiej Bazyliki wydaje liczne foldery – przewodniki opisujące Bazylikę Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach. Muzeum, Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II wydaje foldery dotyczące wystawy. W 2001 r. Julian Zinkow pisze Wadowice i okolice przewodnik monograficzny.

Od 2002 roku powstają przewodniki Janusza Jędrygasa; Wadowice Miasto Rodzinne Jana Pawła II, Moje Miasto Wadowice. Najnowszym przewodnikiem jest wydany w 2009 r. Wadowice – Przewodnik po Ziemi Rodzinnej Jana Pawła II.

 

 

Wadowice strona główna >>>

Czasopisma >>>

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA