Strona główna / nr 2 (8) - WIOSNA 2006 / SCHRONISKO NA HALI LIPOWSKIEJ / schronisko na Hali Lipowskiej cz4
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
Beskid Żywiecki Hala Lipowska cz 4

Beskid Żywiecki - Historia schroniska na Hali Lipowskiej cz 4

9 października 1945 roku Rudolf Niemczyk, Sekretarz Zarządu Oddziału Babiogórskiego i Władysław Haliński, Prezes Zarządu Oddziału Babiogórskiego, zwrócili się z pismem do Starostwa Powiatowego w Żywcu z prośbą o wsparcie finansowe prac mających na celu zabezpieczenie i odbudowę górskich schronisk Towarzystwa, w tym w Beskidzie Żywieckim na Hali Lipowskiej. W aktach Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK zachował się list E.Stonawskiego z 15.10.1945 roku, w którym zwracał się z prośbą do Zarządu Głównego PTT o zgodę, aby po śmierci mógł być pochowany w Beskidach w okolicy schroniska na Hali Lipowskiej z twarzą zwróconą w kierunku Pilska i Babiej Góry. Wykonawcą tej woli miał być Marcin Lach ze Złatnej. Na krzyżu miał widnieć napis „Tu odpoczywa dr E. Stonawski, miłośnik gór i ludzi beskidzkich, twórca schroniska”. Nie uzyskał takiej zgody. 25.10.1945 roku otrzymał list podpisany przez Prezesa ZG PTT - „W odpowiedzi na list W. Pana Doktora z dnia 15 bm. Zarząd Główny PTT zdecydował, że wobec stanowiska niemców (pisownia z małej litery zgodna z treścią listu) do Narodu Polskiego w minionym okresie, sprawą poruszoną w liście W. Pana zajmować się nie będzie”[14].

13 maja 1946 roku Prezes i Sekretarz Zarządu Oddziału PTT w Żywcu zwrócili się do Zarządu Głównego PTT (pismo 77/46) z informacją, że zatrudnili w schronisku na Hali Lipowskiej dwóch dozorców, którym też załatwiono kartki żywnościowe. Proszono również o pomoc w zorganizowaniu niezbędnych środków finansowych na rozpoczęty remont trzech pokoi.[15] 31 maja 1946 roku Wydział Odbudowy Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pismem L. Odb. Bud. II/7-7/46 przeznaczył kwotę 50000 zł na remont schroniska na Hali Lipowskiej. Oddział szybko uporał się z problemem doprowadzenia części obiektu do stanu umożliwiającego jego eksploatację i 9 czerwca 1946 roku zostało ono uroczyście otwarte i poświęcone. Od tego czasu stało się obiektem służącym polskim turystom w Beskidzie Żywieckim[16]. 11 października 1946 roku Zarząd Główny PTT zwrócił się do Krakowskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Odbudowy z prośba o wsparcie odbudowy szeregu górskich schronisk. Wśród obiektów o priorytetowym znaczeniu wymieniona Hala Lipowska. [17]W grudniu 1946 roku Biuletyn Informacyjny PTT Nr 1 informuje, że schronisko na Hali Lipowskiej Oddziału Żywieckiego PTT jest czynne i cennik wynosi: dla członków PTT 20 zł, dla nieczłonków – 40 zł. Utrzymanie dzienne kosztowało 250 zł, a obiekt miał 32 miejsca noclegowe, w tym 12 łóżek i 20 prymitywnych.

21 listopada 1947 roku Oddział PTT w Żywcu pismem 100/47 przesłał do ZG PTT rozliczenie z subwencji na remont schroniska na Pilsku i Lipowskiej. Pracownia Blacharska Rudolfa Paneta za kwotę 43 325 złotych wykonała latem 1947 roku prace związane z rynnami, naprawą odgromnika i naprawiła papą dach. Odbioru dokonała Oddziałowa Komisja Odbudowy Schronisk w składzie Rudolf Niemczyk, (?) Olszowski (?) Bilikiewicz[18]. Od 25 maja 1953 roku obiekt przejął w administrację Zakład Urządzeń Turystycznych PTTK. Jego stan techniczny został oceniony przez Olgierda Swolkienia – pracownika Działu Turystyki Kwalifikowanej ZG PTTK. W aktach Archiwum Dokumentacji Historii Turystyki Górskiej PTTK w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie zachował się dokument lustracji obiektu. Według zapisów obiekt mający wówczas 21 lat był w bardzo złym stanie technicznym. Zima 1952/53 spowodowała znaczne szkody. Załamał się dach nad toaletą. Wobec braku w kilku pomieszczeniach czynnych grzejników uległa przemrożeniu i zniszczeniu instalacja wodna. Załamaniu uległ również dach nad częścią gospodarczą budynku. W 1967 roku, po wielu latach starań, obiekt otrzymał nową instalację elektryczną oraz lodówkę.[19] W 1970 roku schronisko otrzymało nowy piec do centralnego ogrzewania.[20] Wiosną 1972 roku Wiesław Koliński, biegły PZU Kraków ds. szkód budynkowo – rolnych dokonał szacunkowej wyceny obiektu Schronisko Hala Lipowska i wykonał plan sytuacyjny.

 

czytaj dalej >>>

<< powrót - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - next >>>

Beskidy strona główna >>>

Przewodnik beskidzki - wybierz się w góry z przewodnikiem >>>

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA